Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod na Laru Croft 2

4. 2. 2008

Tomb Raider: Starring Lara Croft

Obrazek

The Great Wall

Po seskoku z vrtulníku sjela Laura po šikmé stěně do jeskyně. Pokračovala v přímém směru, přebrodila jezírko a po výstupcích ve skalním masivu vyskákala ke chrámu. Cestou sebrala stříbrného draka (tajemství). Pod chrámem z výstupku přeskočila šikmo pod otvor v obvodové zdi a vylezla jím do místnosti. Pokračovala propadlem v pravém rohu do spodní místnosti s vodou. Vystoupila po výstupcích vlevo a přeskočila k protější páce, kterou přehodila. Otevřenými dveřmi vstoupila na nádvoří. Sklouzla do jezírka vpravo napravo pod hradbami, kde v zatopeném výklenku nalezla klíč. Po zelených výstupcích vylezla z jezírka zpět na zeď a na nádvoří otevřela dveře a vstoupila do další místnosti. Po žebříku vylezla na malou plošinu, kde sebrala další klíč. Otevřela další dveře. Odsunula kvádr a šikmou plošinou sjela k vodě. Prasklinou v levé stěně přeručkovala místnost se smrtícími vrhacími disky a na druhé straně vylezla do chodby. Rychle přeběhla padající strop a utíkala před valícími se koulemi. V dolní části chodby přeskočila jedovaté trny a dopadla do uzavřeného prostoru. Před lisovacími kvádry s trny vylezla výklenkem u kostry do další chodby. Znovu přeběhla padající strop a sekající břity a zahnula vlevo. Cestou před lisovacími kvádry sebrala další tajemství a utíkala do zadní části chodby. Zde se propadla do jeskyně. Proběhla mezi rotujícími břity a zavěsila se na lanovku. Přejela rokli, na jejím konci se pustila a zabila dva tygry. Proběhla kolem tábořiště s ohněm k zavřeným červeným dveřím se symbolem draka do další úrovně.

Venice

Úzkými uličkami proběhla Laura k dřevěné chýši u vody. Zlikvidovala muže s baseballovou pálkou a vešla dovnitř. Postupně nahodila dva vypínače a po žebříku vyšplhala na střechu. Vylezla na parapet u okna, prostřelila sklo a vstoupila do místnosti. Protějším oknem přeskočila na červenou plátěnou stříšku a dále na balkon, kde sebrala klíč. Vrátila se a z dřevěné chýše skočila do vody. Proplavala pod protějšími vraty, zasunula klíč k otevření vrat a nahodila vypínač. Vrátila se na střechu dřevěné chýše, vlezla do místnosti a v její zadní části přehodila deon. Vrátila se kousek zpět, rozstřelila okno a přeskočila na protější plátěnou stříšku. Přeskákala přes ostatní stříšky až na podestu se žebříkem. Vylezla po něm do místnosti a přehodila páku. Skočila zpět do vody ke člunu a vjela otevřenými vraty do zatopeného sklepení. Přeskočila vodopád, zahnula doprava a vystoupila na dřevěnou plošinu. Vpravo od žebříku nalezla tajemství. Prošla tajným vchodem a proplavala zpět přes vodopád v zatopeném sklepení. Pod vodopádem našla další tajemství. Doplavala k zaparkovanému člunu a na protější straně u dveří vylezla na dřevěnou plošinu. Rozbila okno a v místnosti přehodila páku, kterou vyrovnala hladiny v zatopeném podzemí. Vrátila se na plošinu, vylezla po žebříku a v zatopeném koridoru nahodila pod vodou páku. Otevřela dveře a vstoupila do Benátek. Z otevřených vrat se dala vlevo. U zaparkovaných gondol vylezla na bedny, přeskočila na protější plátěnou stříšku a z ní na kamenný most. Zlikvidovala nepřátele a sebrala klíč. Na dvoře odemkla dveře. V místnosti seskočila o patro níž a přehodila deon na stěně. Vrátila se zpět na kamenný most. Naskočila do člunu a dojela až k šikmé dřevěné plošině, která vyčnívala z vody. Vylezla po ní, rozbila okno a sebrala náboje a symbol draka. Proskočila oknem k zaparkovaným gondolám a vylezla na dřevěnou plošinu. Zbavila se muže s baseballovou pálkou. V místnosti nahodila páku, kterou otevřela další dveře. Vstoupila dovnitř a sebrala stříbrný klíč. V pravém rohu vyšplhala do horního pokoje. Zabila nepřátele a přehodila páku. Pak doplavala zpět ke kamennému mostu, kde vylezla na betonovou rampu a odemkla dveře. Uvnitř nahodila deon. Doplavala k rohové místnosti zčásti zatopené vodou a přehodila vypínač. Pod dveřmi proplavala zpět k betonové rampě. Od rampy proplavala pod vodními minami a vešla do otevřených vrat.

Bartoli´s Hideout

Laura projela ve člunu otevřenou bránou a zaparkovala u prvních dveří vlevo. Vyběhla po dřevěných schodech do místnosti, kde přehodila deon. Vešla do místnosti, odkud vyběhl hlídač. Rozbila okno vlevo, zastřelila dva psy a v kryté zahradě sebrala lékárnu a další inventář. Proběhla skrze tři figuríny rytířů a na konci tmavé chodby vlevo přehodila páku. Vrátila se zpět do místnosti a s pomocí dřevěného šikmého dílu vyskočila na dřevěný strop, odkud prošla na balkon vlevo. Posunula kamenný kvádr a z podesty přeskočila na protější balkon se zábradlím. Pomocí žebříku vylezla na venkovní balkon. Z jeho otevřené strany skočila na protější plátěnou stříšku, přeručkovala doleva a zpětným saltem skočila přes zábradlí protějšího balkonu. Odtud přeskočila na sousední dřevěnou plošinu a dále na šikmou plátěnou červenou stříšku. Seskočila na rampu pod ní a dále do protějších dveří. Vyběhla po schodech a v místnosti se žlutou tapetou přehodila na stěně páku. Vrátila se do sousední místnosti a na venkovním balkoně nalezla tajemství. V místnosti s nahozenou pákou rozbila okno a prošla na venkovní balkon. Zastřelila hlídače a sebrala mu náboje do UZI. Rozbila druhé okno a vešla dovnitř. Ve vyhaslém krbu posunula cihlový kvádr a vešla do místnosti roubené dřevěnými trámy. Překonala dva ostré břity a v časovém limitu přeskákala čtyři pole se zhasnutými ohni. Vstoupila do místnosti s křišťálovými lustry. Vyskákala po nich ke stropu, kde na jednom z trámů přehodila páku. Po krajním lustru přeskákala na další a na dřevěnou plošinu s pákou, kterou přehodila. Seskákala na nejníže zavěšený lustr a z něj přeskočila do odhalené skrýše pro klíč. Zpět po lustrech se dostala na dřevěnou plošinu vlevo nad krbem. Přehodila páku a rozbitým oknem prošla po římse a průduchem za krbem skočila do vody. Nalezenou páku přehodila. Otevřenými dveřmi proplula do vedlejšího zatopeného sklepa, kde v zadní části nahodila páku a objevila tajemství. Vrátila se zpět do vedlejší místnosti a odemkla dveře do knihovny. Proběhla její vstupní halou a zamířila k protějšímu vchodu. Vyšplhala po regálech knihovny a přehodila páku, čímž otevřela další dveře. Vběhla do nich a opět po regálech knihovny vyšplhala ke stropu. Rozbila okno a přeskočila naproti na vysunutý balkon. Odtud přes doškovou stříšku přeskočila na cihlovou zeď. Prošla doprava a přeskočila na střechu dřevěné chaty. Došla ke komínu a skočila na malou cihlovou zídku. Za ní ve vodě našla UZI. Vrátila se do dřevěné chaty. Ze stolu sebrala klíč k odpálení dynamitu. Protějšími dveřmi se dostala přes dvůr zpět do knihovny, kde ve vstupní hale přehodila páku. Vešla do místnosti a rozbitými okny na dvůr se zahradním altánem. Vodou proplavala vlevo, vylezla na zeď a odpálila dynamit. Přeplavala na protější stranu do zatopených rozvalin a v pravém rohu vylezla na střechu budovy. Za krovem střechy proběhla ke skluzavce a šup...

Opera House

Z dřevěné plošiny s kývající se bednou skočila Laura přes protější střechu do vody. Vlevo na zdi nalezla žebřík. Vyšplhala do prvního patra a na další mezipodestě přehodila deon. Vyšplhala výš a přeskákala po protějších plošinách zpět na výchozí plošinu s bednou. Skočila kolmo do otvoru v protější střeše, sebrala klíč a po schodišti vyšla k původně nahozenému deonu. Stejným způsobem se dostala na plošinu s kývající se bednou. Skočila doprava a pak z malé plošiny na šikmou střechu, na které se nad oknem zachytila. Pustila se a znovu se zachytila na okenním parapetu. Rozbitým oknem prošla mezi střepy k žebříku a vylezla na rozbitou střechu opery. Cestou odemkla jedny dveře. Polorozpadlou střechou přeskákala a na jejím konci skočila do úzké chodby. Tou se dostala až ke kupoli opery. Seskočila na volné prostranství a na protější straně přeskočila z kupole na sloup s kývající se bednou. V otvoru za sloupem přehodila vypínač, který otevřel propadlo do horních lóží opery. Vstoupila dovnitř a přehodila oba deony. Dveřmi vlevo se dostala k dalšímu přepínači. Přehodila jej. Vyskočila na zavěšený žebřík a přelezla do otvoru. Seskočila do hlediště opery. Chodbou vlevo prošla k výtahům. Nahodila deon. Vrátila se zpět a seskákala k zatopenému orchestřišti před pódiem. Vylezla na něj a v místnosti vlevo nahodila deon. Přeběhla do protější místnosti, kde vylezla na plošinu s nastraženými střepy. Z plošiny přeskočila vlevo do praskliny a přeručkovala k deonu, který nahodila. Spustila tak padací most k dalším plošinám. Stejnou cestou na ně vystoupila a pokračovala až k horním plošinám s kývajícími se pytli. Proběhla kolem nich a nahodila další deon. Ten uvolnil pytel a dále otvor do pódia. Vlezla do něj a zatopenými prostory se dala nejprve vlevo. Na malé dřevěné vyvýšenině nahodila další deon. V úzkém otvoru naproti objevila tajemství. Vrátila se zpět a vydala se cestou vpravo. Na podestě se žebříkem sebrala Relay Box. Rychle seskočila do jedoucího výtahu a sjela do přízemí, kde nahodila deon. Když vyjel výtah nahoru, seskočila do vody a plavala vlevo. Pod místností vedle pódia sebrala počítačovou kartu. Plavala zpět a mezi sloupy nahodila pod vodou páku, kterou otevřela roletu od výtahu. Proplavala skrz a vylezla na první podestu. V prvním patře se dala chodbou vpravo. Rozbila sklo a seskočila do šatny, kde nahodila deon. Sjela šikmou chodbou, přeskočila větrák klimatizace a vyskočila na sloup s klíčem. Sebrala ho. Vyskákala nahoru a po šikmé ploše sjela do otvoru nad větrákem. Propojovací chodbou došla na křižovatku kanálů vzduchotechniky. Přeskočila v přímém směru před větrák. Znovu o patro výš v přímém směru k dalšímu větráku. Posledním skokem v přímém směru o patro výš se dostala do malé místnosti s kvádrem. Skokem z malé místnosti ještě o patro výš získala další tajemství. V místnosti odsunula kvádr a přehodila vypínač za ním. Znovu vstoupila do šatny. Kvádr z malé místnosti přesunula do šatny ke schůdkům. Rozbila sklo ve vyšším patře a na posunutý kvádr přesunula další. Po takto navršených kvádrech vylezla zpět do chodby v prvním patře. Přeskákala o patro výš ke dveřím se zlatým klíčem v zadní části hlediště. Proskočila otevřenými dveřmi a v místnosti zamáčkla vypínač. Vyšplhala podruhé po zavěšeném žebříku a mezi dvěma nahozenými deony vložila počítačovou kartu do desky. Vyskákala do nejvyššího podlaží k výtahům, kde vedle Relay Boxu znovu nahodila deon. Když sjel výtah dolů, skočila na žebřík vpravo a vylezla vzhůru. V místnosti nalezla tajemství a ve výklenku nahodila deon. Ten otevřel tajný východ do hlediště. Seskákala na pódium a vešla do zákulisí mezi bedny. Vysunula jednu z nich a ve skryté malé místnosti nahodila deon. Vylezla po bednách ke světlu a do rozbité lóže. Před houpajícím se pytlem nahodila deon. Proběhla kolem pytle do skladiště s bednami. Přeskákala do levého rohu a přepnula tlačítko. Otevřenými dveřmi v protějším rohu místnosti vyběhla ven a vnikla do zavazadlového prostoru nákladního letadla.

Offshore Rig

Ve skladišti s bednami jich Lara několik odsunula z uličky a otevřela zakrytou chodbu, kde nahodila deon. Rychle vyběhla otevřenými dveřmi a skočila do vody. Pod vodou vedle lodního šroubu přehodila páku. Otevřenou mříží vpravo od šroubu proplavala zatopeným kanálem do malé místnosti. V této místnosti pod vodou nahodila další páku, která otevřela prostor za lodním šroubem a tajemství. Z malé místnosti se dostal do haly se zaparkovaným letadlem. Skočila na protější plošinu a pak na plošinu pod ní, kde přehodila vypínač. Tím otevřela poklop ve spodní části trupu letadla. Proplavala jím a v letadle přepnula další vypínač, kterým zastavila chod vrtulí. Skočila zpět do vody a stejnou cestou podél lodního šroubu se dostala znovu na rampu v hala se zaparkovaným letadlem. Od vypínače z velitelského můstku skočila v místě pravé vrtule na křídlo letadla. Přeběhla po něm a propadla se do zadní části zavazadlového prostoru letadla. Sebrala pistole a naposledy se dostala známou cestou na rampu v hale. Přeskočila na sousední plošinu, rozbila sklo a zabila oba hlídače. Jednomu z nich sebrala žlutou kartu, kterou vložila do schránky v místnosti s monitory. Otevřenými dveřmi proběhla do vedlejší místnosti a přehodila vypínač. Odbočila do chodby vpravo. Otevřela dveře a prošla do další místnosti. V místnosti s kovovou nakloněnou rampou otevřela dveře vpravo. Vešla dovnitř, sebrala náboje a zamířila do další místnosti s podlouhlými boxy. Na jednom z nich přehodila vypínač a rychle přeběhla na druhou stranu. Otvorem ve stropě vylezla do úzké chodby. Skluzavkou se dostala do místnosti s ohni. Povytáhla obě bedny tak, aby z nich přeskočila oheň na protější žebřík. Zabila strážného a sebrala mu červenou kartu. Vlevo po žebříku vylezla na střechu a objevila tajemství. Sestoupila zpět do chodby a skočila do vody. Známým místem se dostala do strážní místnosti se žlutou kartou. V místnosti za ní se nyní chodbou vlevo vydala ke dveřím s červenou kartou. Otevřela je a po vstupu do místnosti se zapnul alarm. Na vyvýšené rampě vlevo posunula kvádr tak, aby z něj vyskočila rovnou do protějšího výklenku, kterým se dostala do velínu se schránkou na zelenou kartu. Přehodila deon a přečerpala vodu do druhého bazénu. Bazén přeplavala. Na šikmé rampě mezi bazény přehodila deon a vrátila se do velínu. Otvorem v podlaze se spustila dolů a sjela po šikmé ploše do velké místnosti s vodou a ochozy. Skočila do vody a na jednom ze sloupů nalezla tajemství. U jednoho ze zadních sloupů vylezla po žebříku na plošinu a postupně přeskákala až k výklenku se zelenou kartou. Rozbila sklo, sebrala ji a jinou šikmou chodbou se vrátila do velínu. Deonem přečerpala vodu do původního bazénu. Zasunula zelenou kartu, vylezla ven a přeplavala bazén do protějšího otvoru. V zatopeném tunelu přehodila páku, proplula dveřmi a vylezla z vody.

Diving Area

Z chodby Lara skočila na protější žebřík. Vypínačem zastavila chod lodního šroubu v bazénu. Skočila do bazénu a pod vodou přehodila páku. V prostoru za lodním šroubem našla náboje do granátometu. Vylezla z vody a vstoupila do místnosti s jeřáby. Po plošinách pod jeřáby přeskákala na druhou stranu. Prošla do další místnosti, sjela po šikmé ploše do otvoru, kde nalezla tajemství. Vylezla ven a přeskočila nádrž s kyselinou na protější plošinu. Chodbou vlevo se po druhém žebříku dostala do místnosti s otvorem v podlaze. Spustila se na šikmou plošinu a přeskočila na kovovou lávku. Z lávky skočila do šikmého otvoru ve stěně pro modrou kartu. Druhým otvorem se potom znovu po žebříku a šikmé ploše dostala na kovovou lávku. Vpravo otevřela dveře pomocí modré karty a prošla do čtvercové místnosti. Zlikvidovala psy a plamenometčíka. Proběhla na protější stranu a otevřela dveře. Vstoupila do místnosti s bazénem. V bazénu v zatopeném labyrintu postupně nahodila dvě páky. Vrátila se do čtvercové místnosti s plamenometčíkem a otevřela druhé dveře. Chodbou se dostala do haly, odkud odlétá vrtulník. Prošla do velínu. Nejprve přepnula vypínač vlevo a pak nahodila deon vpravo. Rychle proběhla chodbou, kde zmizely ohně a na jejím konci sebrala zelenou počítačovou kartu. Vrátila se zpět do velínu. Stejným způsobem skočila v chodbě do propadla a sebrala M16. Vrátila se do místnosti s bazénem. Odsunula kvádr vlevo a vložila počítačovou kartu. Dveřmi proběhla do strojovny s bazénem a proplavala do další místnosti. Na malém výstupku vyskočila k deonu a nahodila jej. A zpátky do strojovny s bazénem. U tlakové nádoby se náhle otevřely dveře do chodby a na jejím konci přehodila Lara vypínač. Prošla do vedlejší místnosti, kde před chvílí instalovala zelenou počítačovou kartu. Ve velínu přehodila deon a posunula jeřáb se zavěšeným panelem do středu místnosti. Přes panel doskočila na protější břeh a za bednami vpravo přehodila v chodbě vypínač. Vrátila se do haly, odkud odletěl vrtulník, a u sloupu skočila do podzemí. Chodbou se dostala do velínu a spustil se alarm. Zlikvidovanému hlídači sebrala počítačovou kartu, kterou v místnosti s jeřábem se zavěšeným panelem vložila do desky. Zastavila tak chod kotoučové pily a sebrala červenou kartu. Vrátila se zpět do velínu, kde před chvílí spustila alarm. Vložila červenou kartu a prošla do místnosti s bazénem. Na protějším ochozu prošla k zavřeným dveřím. Spustila se vlevo podzemím do haly se zajatcem. Zlikvidovala stráže a prošla do další úrovně.

40 Fanthoms

Podél barelů a rozbitých beden proplavala Lara otvorem u kotvy vraku lodi dovnitř. Pod vodou přehodila páku a vynořila se v podpalubí u modrých beden. Za nimi proplavala do modré místnosti, kde přehodila páku a vypustila vodu. Vrátila se zpět a prošla do další místnosti, kde sebrala tajemství. Propadla se o patro níž a po bednách vyšplhala do chodby s blikajícím světlem. Odbočila do chodby vpravo a vylezla po žebříku do místnosti. Pákou otevřela dveře. Vrátila se k místu, kde vstoupila do chodby s blikajícím světlem. Přehodila další páku a rychle proběhla chodbou. Na jejím konci zabočila vlevo. V další místnosti proplavala k zelenému draku. Sebrala ho a vrátila se zpět. Přeběhla v přímém směru chodbou, odbočila vpravo a v místnosti nahodila páku, která vypnula dva hořící rošty v úzké chodbě. Běžela k nim a další pákou otevřela dveře vlevo od vstupu do tajemství se zeleným drakem. V této místnosti nahozením páky vypnula dva zadní hořící rošty. Rychle proběhla k páce na protější stěně a znovu vypnula tentokrát dva přední rošty. Přeběhla je a na konci chodby vlevo otevřela pákou dveře. Proplavala vodním kanálem a v jeho horní části nahodila páku, která dole otevřela vchod do zatopené místnosti s tajným místem a další pákou. Tou otevřela východ ze zatopené místnosti. Prošla chodbou a proskákala otvory v podlaze o dvě úrovně níž do místnosti s bednou, kterou posunula. Vylezla na ni a vyhoupla se do výklenku s pákou. Jejím nahozením způsobila ve vedlejší místnosti menší otřes. Přes rozvaliny se dostala prvním otvorem vlevo do horní místnosti a stropem dále k páce, kterou nahodila. Vrátila se a druhým otvorem v místnosti, kde způsobila otřes, se přes horní podlaží dostala do výklenku s pákou a nahodila ji. Otevřenými vraty ve stropu se spustila o patro níž a otvorem naproti výklenku s posunutou bednou doběhla k zatopené místnosti. Otvorem u dna proplavala do místnosti, kde otevřela dveře nahozením páky a poklusem do další úrovně.

Wreck of The Maria Doria

Chodbou vlevo pod vodou se Lara dostala do další místnosti. Sjela po šikmé plošině a propadla se do místnosti pod ní. Běžela přímo a za první zdí vlevo vylezla otvorem ve stropě. Tak se dostala do tajné místnosti se stříbrným drakem. Sebrala ho a vrátila se zpět. Pokračovala dál. Přesunula bedny do slepé uličky a uvolnila tak dva vchody. Nejprve se dala vpravo do velkého sálu s mozaikovým stropem. Vpravo zahnula do chodby, přešla střepy a v díře v podlaze sebrala klíč Vrátila se na místo s odsunutými kvádry a vešla do druhé místnosti s převrácenými stoly a židlemi, kde vložila klíč do zámku. Za otevřenými dveřmi přehodila vypínač, který otevřel protější dveře s dalším vypínačem. Ten otevřel chodbu v místnosti s mozaikovým stropem. Tam se dostala přeručkováním z podesty a pokračovala chodbou k několika dveřím. Otevřela dveře na konci vpravo a pomocí přesunutých kvádrů přehodila deon. Prošla dál, odsunula bedny a sebrala klíč. Nahozením páky otevřela průchod zpět do chodby, kde odemkla další dveře. V místnosti pomocí jednoho kvádru vysunula druhý ze zdi a dostala se do chodby s padajícím stropem. Přeběhla po něm a vyhnula se valícím se sudům. V chodbě za nimi nalezla tajemství. Dalším otvorem se dostala do částečně zatopené místnosti s rošty. Ze člunu skočila do vody a přehodila páku. Rychle vyskočila do protějšího otvoru a nahodila další páku. Vpravo se dostala k další páce. Jejím nahozením otevřela průchod do velké místnosti. Přehodila vypínač a propadlem v podestě se dostala o patro níž. Zde rovněž přehodila vypínač a sebrala první čtyřhranný klíč. Vrátila se do místnosti se člunem a předcházejícím vypínačem vypustila vodu. Otevřela dveře a šikmou chodbou vyšplhala vzhůru. Na rozcestí odbočila vlevo a v místnosti s převrácenými stoly přehodila vypínač vlevo, který již jednou nahodila. Vrátila se do chodby na rozcestí, seskočila, přehodila vypínač a sebrala druhý čtyřhranný klíč. Vrátila se na rozcestí a vyskákala do místnosti s mozaikovým stropem. Přeskočila na protější podestu a sebrala třetí čtyřhranný klíč. Seskočila a běžela do místnosti, do které se původně propadla. V pravém rohu se potopila a pod vodou nahodila páku. Otvorem vylezla do místnosti, kde použila čtyřhranné klíče. Posunula kvádr za rošty pod otvor nad klíči a v místnosti přehodila páku. Z otvoru přeskákala na protější stranu a skočila do vody. Proplavala do místnosti s blikajícím světlem. Pokračovala přes vodu do místnosti vlevo a přímo ke dveřím. V místností přehodila deon a rychle přeběhla do další, kde za posunutým kvádrem přehozením deonu otevřela vstup do vody. Pod vodou se vyhnula žralokům a doplavala pro klíč. Vrátila se do místnosti a odemkla dveře. Nahozením deonu uvolnila propadlo a tím získal prostor na posunutí kvádru k deonu. Jeho přehozením otevřela vstup do úzké chodby a do místnosti s bazénem. Skočila do vody a v prostoru potopených sudů proplavala skalním tunelem za dalším dobrodružstvím.

Living Quarters

Vlevo pod vodou nahodila Lara páku a vstoupila do podpalubí vedle strojovny. Přelezla na druhou stranu a vešla do místnosti s hořícími rošty. Z rampy přeskočila do štěrbiny na protější straně a přeručkovala vpravo, kde přehozením páky zlikvidovala oheň. Vyskočila do otvoru a chodbou prošla k páce. Jejím přehozením změnila polohu pístů ve strojovně. Proskočila otvorem v podlaze a po pístech se dostala do chodby na protější straně u stropu. Cestou vpravo nalezla ve výklenku tajemství. Pokračovala dále chodbou a narazila na kvádr. Zasunula ho a posunula další. Seskočila znovu k páce a přehodila písty do původní polohy. Vrátila se chodbou u stropu, přeskákala písty a z posledního skočila vpravo na plošinu s pákou. Jejím přehozením zatopila místnost s původně hořícími rošty. Proplavala do ní a pákou na zdi otevřela protější dveře. Těmi se dostala pod vrak lodi. V protější štěrbině přehodila páku a otvorem v lodi vlezla do druhé části strojovny. Vyskočila na podestu, nahodila páku a doběhla k dalším dvěma ve vedlejší místnosti. Nahodila je krátce po sobě a přeručkovala na druhou plošinu k další páce. Jejím přehozením do druhé polohy uvolnila vstup na vrchní plošinu vedle v místnosti. Odsunula kvádr a přeručkovala vlevo. Skokem do úzké chodby na druhou stranu se dostala dále a přeskočila do místnosti. V chodbě vpravo vyskočila na vyvýšenou plošinu a stropem se propadla do tajné místnosti. Vrátila se zpět, zabočila vpravo a sjela po šikmé plošině. Ve vodě se propadla a proplavala k dalšímu tajemství. Vrátila se a ve vedlejší místnosti přeručkovala na sloup a pokračovala čelní chodbou. Seskočila a dostala se do salonku. Po schodišti přeběhla do další místnosti. V chodbě posunula kvádr nejprve dopředu. V místnosti vlevo nalezla v její zadní části v prohlubni pod odsunutým kvádrem klíč. Vrátila se k prvnímu kvádru v chodbě a nyní ho posunula k sobě. Přes zábradlí seskočila do místnosti dole a chodbou za odsunutým kvádrem se dostala ke dveřím. Odemkla je a po schodišti napravo vstoupila do hlediště kina. Skočila do výklenku na pravé straně a přehozením deonu odsunula část opony. Prošla za ní a pomocí přisunutého kvádru se dostala do místnosti za druhou oponou. Přehozením vypínače zatopila prohlubeň v místnosti, kde před tím našla klíč. Vrátila se tam a přes vodu se dostala ven z lodi.

The Deck

V další úrovni Lara hned proskočila okny do vody. Vylezla přes malou skalní plošinku a doskákala ke klíči. Skočila zpět do vody a pod skalním masivem proplavala do otvoru ve stropu. Vylezla z vody a dala se doprava k navršeným bednám. Ty postupně odsunula. Nyní v odkrytém vchodu vložila klíč do zámku a vstoupila do místnosti. Podvodní pákou spustila padací strop. Vrátila se zpět a ve výklenku před bednami se propadla čtvercovým otvorem do místnosti s padacím stropem. Vylezla na výstupek a nahozením páky vypustila vodu z prostoru za otevřenými dveřmi. Vrátila se tam a v zadní části místnosti odsunula bednu. Chodbou vylezla do jeskyně k podzemnímu jezírku. Na jeho dně objevila tajemství. Kousek od tajného místa proplula do podzemní chodby, kterou se dostala k otvoru. Proskočila jím na bedny na člunu a sebrala klíč. Znovu proplavala do podzemní chodby a cestou vlevo se dostala ven z jeskyně na horní palubu lodi. Spustila o patro níž na palubu s odkrytým bazénem. V něm za dveřmi objevila tajemství. Z vysunutého můstku u rozbitého zábradlí se spustila ještě níž na malou plošinu. Z ní přeskočila na vystouplý kamenný kvádr a dále na betonovou rampu. Skokem z této rampy do skalní dutiny vpravo objevila další tajemství. Z betonové rampy skočila dál na převrácený trup lodi. U lodního šroubu se spustila do malé štěrbiny a přeručkovala vlevo na plošinu, ze které opět přeskočila do protější jeskyně. Běžela vzhůru. Šikmou stěnu překonala po výstupcích šikmými skoky. Pokračovala na vrchol jeskyně, odkud nejprve přeskočila na protější střechu a z ní na další. Propadlem se dostala do kabinového prostoru lodi. Na konci labyrintu chodeb narazila na zasunutý kvádr. Odsunula ho a nahozením deonu otevřela další dveře v téže úrovni. Vešla do místnosti a klíčem odemkla dveře. Přeběhla padající strop vpravo k protějšímu vypínači a otevřela jím další dveře. Znovu přes padající strop, tentokrát po levé straně, zatím neporušené. Otevřenými dveřmi se dostala po schodech do jeskyně. Otvorem na jejím konci seskočila na vrak lodi a sebrala klíč. Sestoupila do nejnižší úrovně, kde za odsunutými bednami objevila poslední dveře. Odemkla, vstoupila a sebrala žlutý klíč.

Tibetan Foothills

Po seskoku s padákem z havarovaného letadla v tibetských horách se Lara vydala skalní soutěskou vpravo. První vlnu valících se koulí přeskočila, před druhou se schovala do výklenku ve skále. Pokračovala uvolněnou cestou dále a došla ke skalnímu výstupku. Proskočila zamrzlý otvor, sjela dolů a zachytila se na protější stěně. Přeručkovala škvíru a došla na konec jeskyně. Skočila do vody a vylezla na malé bílé plošině. Vyšplhala po stěně a skočila na podestu před jeskyní, kterou se dostala na skalní výstupky a přes ně na druhou stranu k chatě. Cestou sebrala lékárnu. U chaty napravo před rozbitou mříží objevila tajemství. Nasedla na sněžný skútr a vydala se cestou do jeskyně. Projela jí a zaparkovala na volném prostranství za jeskyní. Ze šikmé rampy skočila do další jeskyně a putovala dál. Přeskočila skalní propast a zabočila vlevo. Na rozcestí se dostala cestou vpravo do výklenku, kde nahozením páky otevřela dřevěná vrata. Vrátila se na rozcestí a dala se druhou cestou. Přeběhla most a dostala se na volné prostranství na skalní rampu. Na plošině vpravo nalezla tajemství. Sestoupila dolů a na protější stěně vyšplhala do skalního otvoru. Cestou vlevo sestoupila do propasti a sebrala klíč. Pokračovala dál, pákou si otevřela dveře, vyšplhala nahoru a znovu se ocitla před propastí. Přeskočila ji a došla do prostoru se zamrzlým jezírkem, kde klíčem narovnala padací most. Po něm utekla před lavinou do další části jeskyně. Přeručkovala vytvořenou propast a vrátila se zpět k zamrzlému jezírku. Sebrala klíč a zlikvidovala protivníka. Na jeho skútru projela po svahu kolem propasti, přelezla na druhou stranu a vrátila se k dřevěné chatě. Odemkla dveře a uvnitř nahodila páku. Otevřenými vraty za chatou prošla do další jeskyně. Přeručkovala propast. Na jejím druhém konci sestoupila dolů a nalezla tajemství. Cestou dál se na volném prostranství utkala se dvěma skútry. Vypořádala se s nimi po svém a pokračovala v cestě. Zasunula kvádr ve stěně a provlékla se do dalšího prostoru. Vpravo objevila zatopenou propast. Sestoupila níž a z výklenku skočila do vody. Vylezla na plošinu a přeskočila do otvoru ve skále. Proběhla jím a jak jinak...

Barkhang Monastery

Lara seběhla skalní chodbou před palác, kde to nejprve pořádně vyčistila. Po žebříku na zdi vlevo vyšplhala na podestu a z ní přeskočila do výklenku. Z něho se dalším skokem dostala na skálu se štěrbinou, kterou přeručkovala před okno chrámu. Okno rozbila a vstoupila dovnitř. V chodbě odbočila vlevo a další místností vlevo vyšplhala po žebříku do velké místnosti s obří sochou. Na vysunuté podestě sebrala klíč. Vrátila se zpět do chodby, kde předtím odbočila vlevo, a před vraty zasunula do zámku klíč. Vešla opět do místnosti se sochou, tentokrát o patro níž. Mezi sloupy vpravo prošla chodbou do místnosti se sekajícími břity. Přeskočila první z nich a sebrala klíč. Vrátila se zpět, seběhla se schodů a zamířila do chodby vpravo. Proběhla místností s bednami a pokračovala dál. Přeskočila nastražené propadlo a v další chodbě zamířila po schodech k oknu. Skrze něj vstoupila na parapet a pokosila řvouny na nádvoří. Seskočila dolů. Po žebříku, který nalezla v podloubí, vyšplhala vzhůru a sebrala první modlitební mlýnek. Vrátila se zpět přes místnost s bednami do chodby. Odbočila vpravo a proběhla úzkou chodbou mezi kyvadly s trny a valícími se břity. U posledního břitu našla v zadní části chodby tajemství. Pokračovala do spojovací místnosti a sebrala klíč. Pokračovala do místnosti s bazénem, kde ve výklenku objevila další tajemství. A nyní zpátky do místnosti se sochou. Červeným klíčem otevřela propadlo. Podzemní chodbou se vydala ven z chrámu. Otvorem ve skále vyšplhala po žebříku na skalní podestu a přeběhla visutou lávku. Po skalních výstupcích přeskákala na střechu chrámu, pronikla dovnitř a sebrala druhý modlitební mlýnek. Pákou si otevřela dveře a vrátila se zpět do velkého chrámu se sochou, kde u propadala s červeným klíčem vstoupila dovnitř. Velkými vraty zabočila vpravo a doběhla do místnosti s přeplátovanými dveřmi. Klíčem je otevřela a v zádveří sebrala další klíč. Cestou zpět do místnosti se sochou odbočila do místnosti s rotujícími břity. Odemkla dveře a prošla do atria. Mezi sochami za rohem našla páku, kterou dočasně zhasila ohně v uličce, kterou proběhla. Odbočila vlevo k další páce a spustila dvě propadla. V dolní místnosti rozbila sklo a sebrala dva krystaly. Další pákou u žebříku si otevřela východ. Po schodech vyběhla mezi sochy a tam vložila první krystal. Prošla uvolněným vchodem a odsunula bednu. Ve skrýši sebrala třetí modlitební mlýnek. Vydala se zpět na vrchní podestu se sochou, kde sebrala první klíč. Uličkou vpravo seskočila do chodby. Vyhnula se valícím se koulím a za druhou z nich odbočila vlevo do místnosti s malým bazénem. Překonala vodní vír a proplula do další chodby. Skočila do tmavé chodby, na protějším konci vyšplhala o patro výš. V pravé místnosti sebrala čtvrtý modlitební mlýnek. Přeskočila ohně a ve vedlejší místnosti odsunula kvádry. Chodbou za nimi a po žebříku se dostala zpět do místnosti se sochou. Sestoupila o patro níž a vyběhla do vchodu u zábradlí před sochou. Po žebříku vyšplhala do výklenku a po hlavě sochy přeskákala do protějšího výklenku, kde zasunula druhý krystal. Otvorem v podstavci pod sochou se dostala do místnosti vedle bazénu. Přehodila páku a v protější místnosti posunula kvádr pod vodopád. Ve vypuštěném bazénu za odsunutým kvádrem sebrala pátý modlitební mlýnek. Vrátila se k soše a dveřmi vlevo u jejího podstavce prošla do místnosti, kde do prázdných otvorů nasadila všech pět modlitebních mlýnků. Otevřela jimi velká vrata a v protější místnosti nasadila klíč do zámku. Vyběhla otevřenými dveřmi.

Catacombs Of The Talion

Vyhnout se padajícím krápníkům bylo pro Laru naprostou samozřejmostí. Vlevo v jeskyni přeručkovala spárou do tajné místnosti. Spustila se do místnosti se sněžným mužem a na stěně přehodila páku. Po žebříku vylezla zpět k prasklině a po šikmé plošině sjela na podestu. Po schodech seběhla do místnosti s malým jezírkem. Na schodišti přeskočila vlevo a vyprovokovala dvě koule. Uskočila před nimi a v dolní části místnosti za jezírkem vyskočila na špičatý skalní převis. Přeběhla padající strop a zachytila se na protějším žebříku. Z něj přeskočila na zadní plošinu, kde pákou zvedla mříž. Sebrala zlatou masku. Nyní se protáhla otvorem ve dně vypuštěného jezírka a dala se chodbou k mříži. Otevřela si pomocí zlaté masky. Vyběhla po šikmé ploše a uskočila před valícími se koulemi. Vešla do otevřeného prostoru s lávkou. Z prvního výstupku přeskočila do otvoru v levé stěně. Seskočila dolů. U zamrzlého jezírka proběhla vpravo do místnosti s ledovou stěnou. Vlevo z výstupku skočila do vody a sebrala zlatou masku. Vrátila se do otevřeného prostoru s lávkou. Za balkonem vpravo našla dveře. Do otvoru nasadila masku a vstoupila do místnosti. Na plošině uprostřed mříží nahodila páku a otevřela všechny mříže v místnosti. Kvádr v pravém rohu posunula pod mříž a zablokovala tak její spuštění. V místnosti za mřížemi přehodila další páku. Znovu vylezla do otvoru, kde ve vodě našla zlatou masku a přeběhla lávku. Z plošiny na konci lávky přeskočila na protější žebřík. V další místnosti skočila otvorem do vody o proplavala do zadní části zatopené jeskyně. Z malé plošiny vyskočila na žebřík a nalezla tajemství. Pokračovala dál. U dveří vylezla na sloup a přeskočila na další žebřík. Zachytila se těsně za spodní okraj, vyšplhala po něm a saltem přeskákala na kamennou lávku s pákou. Tou otevřela dveře za sloupem. V další místnosti otevřela pákou na středovém sloupu hlavní vrata v místnosti s balkonem. Vrátila se tam a v místnosti přeskočila na podestu. Unikla před valícími se koulemi. Další koule valící se z vedlejší plošiny vybouraly v protější stěně otvor do místnosti. V té se Lara postavila na první čtvercovou plošinu. Po druhé proběhla do místnosti s otrávenými trny a protějšími dveřmi v časovém limitu zmizela do další úrovně. V místnosti s trny před ukončením úrovně vyšplhala po zdi vlevo na červenou stříšku, kde nalezla tajemství.

Ice Palace

V další místnosti Lara střelila do kovového zvonu a otevřela jím dveře. Vstoupila dovnitř a z plošiny vpravo seskočila do otvoru s trampolínou. Střelila do dalšího zvonu. Ten otevřel první mříž v podloubí ve střední části místnosti. Před podloubím vyskočila šikmo z dvojité trampolíny s úchytem o dvě patra výš do místnosti s pákou. Nahodila ji a otevřela klec se sněžnými muži. Nad klecí vešla chodbou do místnosti, kde pákou narovnala plošinu v prvním podlaží v podloubí. Z trampolíny v podloubí na ni vyskočila. Střelila do protějšího zvonu a otevřela i druhou mříž v podloubí, kde se z nové trampolíny odrazila na protější podestu. V otvoru střelila do zvonu a otevřela mříž nad plošinou. Po žebříku vyšplhala do horních prostor. Z parapetu seskočila do místnosti. Výklenkem, kde skolila sněžného muže, přešla do jeskyně a na kvádru sebrala zlatou masku. Vrátila se zpět k výklenku a vylezla otvorem vlevo. Dala se chodbou doprava a nalezla tajemství. Na protější straně se chodbou dostala do místnosti s ozdobnými vázami. Skočila o patro níž a výklenkem za balkony vylezla ke schránce, kam vložila zlatou masku. Ve vedlejším výklenku prošla otevřenými dveřmi přes lávku na protější stranu a chodbou se dostala do místnosti se zavěšeným lustrem. Na vedlejší plošině přehodila páku a vylila z lustru roztavenou hmotu na zamrzlou plochu jezírka. Na jeho dně nalezla palici ke gongu. Proplavala do vedlejší jeskyně. Mezi padajícími krápníky vylezla z vody, pokosila sněžné muže a po schodech přešla do místnosti s koulemi. Rychle před nimi utekla do výklenku vlevo. Přeručkovala nad propastí a vyskočila do výklenku. Z něj přeskočila na protější stěnu a vyšplhala do otvoru pod stropem. Spustila se do místnosti s gongem. Palicí do něj udeřila. Seskočila do místnosti a v levém zadním rohu přeskočila přes propast na protější žebřík. Dole nalezla páku, kterou otevřela dveře do budovy vedle gongu. Uvnitř na sloupu nalezla tajemství. Vylezla do místnosti pod gongem, kde na sloupu sebrala zlatý klíč. Zavřenou chodbou vyrazil obrovský netvor kterého Lara musela jen a jen pokropit.

Temple Of Xian

Lara proběhla obě místnosti, sjela po plošině a přes vodopád se dostala do spodní části jeskyně. Vylezla z vody na plošinu před žebříkem. U vodopádu vpravo proplavala tunelem do vedlejší jeskyně a před chrámem vylezla z vody. Z trampolíny vedle chrámu vyskočila na střechu. Na protější straně nahodila páku a otevřela průchod u žebříku s plošinou. Vrátila se na ni a vyšplhala vzhůru. Došla do místnosti s lávou. Sešplhala níž. Přeručkovala skulinou a spustila se o patro níž. Na plošině vpravo přeručkovala a nalezla tajemství. Na opačné straně přeskočila na žebřík a vyšplhala do chodby s kovovými rošty. Prošla jí do další místnosti. Protější žebříky přeručkovala a na konci odrazem od protější šikmé stříšky přeskočila na podestu vedle nastražených otrávených trnů. Rychle přeběhla labilní strop nad lávou a na jeho konci spadla na vyčnívající sloup. Z něj skočila do protějšího otvoru, sjela po šikmině a zachytila se na sloupu pod pákou. Tou otevřela dveře do chrámu v zadní jeskyni. Skočila do vody a doplavala k němu. Vstoupila dovnitř a ocitla se v místnosti s figurínami. Otevřeným vchodem prošla do další místnosti s lávou, kde přeskákala k páce v protějším výklenku. Nemohla ji nahodit a propadla se níž do místnosti s lisovacími kvádry a otrávenými trny. Rychle nahodila protější páku a zpět do chodby. Šikmo vzhůru a vyhýbat se valícím se koulím. Seskočila do tmavé místnosti, kde pákou otevřela vchod k žebříku se sekajícími břity. Sestoupila do místnosti s dalšími jezdícími břity. Proběhla a dostala se do horní úrovně místnosti s figurínami. Nahodila vypínač o po trámech rychle přeskákala do protějších dveří. V další místnosti s lávou přeběhla lávku s kývajícími se pytli s trny. Nahodila rychle oba vypínače na plošině a dlouhým molem přeběhla s výskokem na výstupek pod sochou draka, kde sebrala dračí klíč. Přeskočila na sloup vlevo a vylezla do místnosti za sochou draka, kde nahodila páku. U stropu v místnosti s lávou nalezla tajemství. Z plošiny před drakem přeskočila na vysoký sloup a dále až přes trampolínu na levý sloup u protější zdi. Šikmo po výstupcích ve stěně vyskákala do horního otvoru. V místnosti odsunula kvádr a pákou za rohem otevřela mříž v podlaze. Sjela po šikmině. Znovu se ocitla v horní části místnosti s figurínami. Seskočila z trámu a vedle dveří vložila dračí klíč do zámku. Proběhla chodbou s jezdícím břitem a sjela do další místnosti s vodou. Zde nahodila hned tři páky. Ve vedlejší místnosti s vodopádem přeskákala po sloupech na plošinu u dvou kovových roštů. V bazénu přehodila páku o rychle proplavala protější zatopenou chodbou. Na jejím konci u stropu proplavala výklenkem k další páce. Ta otevřela dveře za ní a opět páka. Rychlá vracečka do bazénu a vynořit se v otvoru ve stropu. Otevřenými vraty prošla do další místnosti a pak do chodby. Nahodila páku a skočila do otvoru v zadní části místnosti. Silný vodní proud ji vtáhl do vodního tunelu, kde sebrala zlatý klíč. Plavala dál do jezera s plošinou a žebříkem, kde na počátku epizody poprvé vylezla z vody. Odemkla vrata a vplula do zatopené chodby. Na rozcestí vpravo pronikla otvorem dál a na protějším sloupu přehodila páku. Vrátila se zpět na rozcestí a otvorem ve stropu proplula do další jeskyně. Vylezla z vody a vydala se do pavoučí říše. V nevábné jeskyni proběhla až do místnosti se zámotkem. Přes sloupy postupně přeskákala do další chodby a z ní na protější sloup ve vodě. Zde nalezla klíč. Skočila do vody před vchodem do pavoučí říše. Otvorem ve dně se vrátila a proplavala do jeskyně s chrámem. U dveří vpravo zasunula klíč do zámku. V další místnosti šikmo přeskákala po výstupcích do horní chodby. Proběhla ven a po lávce do další místnosti. Přeskákala po sloupech a za místností s jezdícím břitem přeběhla lávku. Na protějším sloupu vypínačem otevřela zlaté dveře do místnosti s lávou. Vrátila se zpět za místnost s jezdícím břitem. Ze sloupu pomocí kaskádovitě uspořádaných trampolín vyskočila do výklenku a dál se dostala do místnosti s lávou. Z kamenného mola přeskočila na plošinu u zámku. Z ní rychle utekla před jedoucím kvádrem s trny na protější sloup a vyšplhala po žebříku na vrchní podestu. Z ní vylezla do místnosti s dalším lisovacím kvádrem a přeskočila s chycením na žebřík. Vyšplhala nahoru a v úzké chodbě s hořící dračí loučí na konci nahodila páku. Tou otevřela dveře na podestu k soše draka. Na sloupu před hlavou draka sebrala zlatý klíč. Seběhla zpět na podestu se zlatým zámkem. Odemkla a na protější stěně přeskočila z mola na vysunutou kovovou plošinku. Z ní pěkně hup na protější žebřík a na další podestu u jedovatých trnů. Z ní šikmo skočila na podestu za sloupem, kde nahodila páku. Stejnou cestou na stejnou podestu u trnů. Nyní ovšem šplh vzhůru. Ocitla se znovu v úzké chodbě s dračí loučí. Přešla na podestu do opačné místnosti, kde se tyčila druhá socha draka. Přeskákala k jeho hlavě a u sloupu vylezla po žebříku vzhůru. Přes soustavu dalších žebříků se sekajícími břity vyšplhala do nejvyšší chodby, aby byla svědkem podivného rituálu.

Floating Islands

Po zelené plošině se Lara pustila nejprve šikminou vlevo. Doskočila na malou podestu, kde sebrala zlatý valoun. Přeskočila ke zkamenělině bojovníka. Po výstupcích vlevo vylezla zpět na zelenou plošinu. Rozeběhla se a přes šikmou plochu skočila na podestu s vysokým plotem, kde nahodila páku. Doběhla k otevřeným dveřím. Sjela dolů a odrazila se na další plošinu. Vylezla otvorem v podlaze do chrámu a sebrala zlatý valoun. Od zkamenělých soch bojovníků se vpravo po zeleném výstupku spustila níž a na plošině nahodila páku. Dalším otvorem po zelených masivech přeskákala na velkou plošinu se dvěma zkamenělými bojovníky. Vsadila oba zlaté valouny do otvorů u dveří a prošla jimi před chrám s hořící střechou. Vlevo přeskočila plošinu s koulí, unikla další kouli a skočila k lanovce. Nad mostem před otevřeným vchodem do chrámu se pustila. Vešla dovnitř. V místnosti u tří zkamenělých bojovníků nahodila páku. Na protější straně v místnosti sjela lanovkou k žebříku, kde se zachytila a vyšplhala vzhůru, až k zelenému výklenku. Spárou přeručkovala do další místnosti a po šikmém zeleném sloupu vylezla na střechu. Dostala se zpět do místa, kde unikala před koulemi a stejnou cestou se dostala k lanovce. Tentokrát se vydala na parapet ve výklenku. Skočila vlevo a posunula zelený kvádr pod šikmou plošinu a vedle vrhače smrtících disků vyskočila na podestu. Na sloupu přehodila páku. Seskočila do úzké mezery v podlaze a z plošiny nahodila páku. Vrátila se zpět do místa nahození první páky a vylezla na zeď před hořící stěnou. Skočila obdélníkovým otvorem do vody. V místnosti nahodila další páku. Otvorem ve dně proplavala do místnosti se sekajícími břity, které pákou před nimi vyřadila z činnosti. Šla dál a vylezla v chodbě za lanovkou. Přeskočila do hlavní místnosti a z ní zpět k lanovce, ale o patro výš. Z chodby přeskočila do skuliny a přeručkovala jí k další páce. Nahodila ji, vrátila se a otevřenými dveřmi prošla do místnosti s otvorem uprostřed. Sjela o patro níž a pákou zvedla mříže. Pokosila oživlé zkamenělé bojovníky a ve výklenku nahodila další páku. U posledního zkamenělého bojovníka v protějším výklenku pákou zvedla mříž. Vyběhla po zalomeném schodišti zpět do místnosti s otvorem uprostřed. V otevřených dveřích vyšplhala po žebříku a salty přeskákala na další až do horního patra s lanovkou. Na rampě posunula kvádr před vrhací disky, zavěsila se na lanovku a ...

The Dragon s Lair

Lara prošla přes zkamenělinu bojovníka do druhé místnosti. Za rohem nahodila páku. Postřílela dva další oživlé bojovníky a nahodila další páku. Vběhla do vedlejší místnosti a postřílela nepřátele. U jednoho z nich sebrala zlatý valoun, kterým otevřela dveře. U obětního oltáře došlo k přeměně oběti v mohutného draka. Když ho Lara zdolala, rychle mu vytáhla ze srdce dýku. Uvolněnou cestou z hořícího chrámu opustila Tibet.

Home Sweet Home

Nelekejte se, že je Lara opět beze zbraní. V domácím úboru ve své přepychové vile si prohlíží svou trofej. Avšak alarm signalizuje další nebezpečí. Lara otevřela klíčem úkryt, sebrala veškerý arzenál a šla se definitivně vypořádat s vetřelci, včetně jejich bosse.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

na začatku .. a nevim si rady

(pavel, 28. 7. 2012 10:35)

Čau nevíte jak vyskočit na začátku ke chrámu .. jsem skoro nahoře ale nevim jak se dostat výše ... jesus už to delam druhým dnem .. co jsem to začal hrát :/

super hraaš na kolo bartolis hideout

(lara croft, 10. 8. 2009 19:19)

super hra.

lara croft

(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, 14. 5. 2009 19:06)

od začátku až do mise opera house máš místo lara laura