Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod na Laru Croft 6 - 2 část

4. 2. 2008

Tomb Raider 6: The Angel of darkness

Obrazek

The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na bližší dlaždici vpravo. Otevřela si tak troje vysoké dveře vpravo od vchodu, vběhla do těch úplně vpravo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo a dveře vpravo za mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely …


The Breath Of Hades

Jakmile se přiblížila k protějším dveřím, ty se otevřely a Lara stála před rozsáhlým prostorem, s obrovskou jámou uprostřed s deseti kůly dole, po obvodu pak viděla oddechující hlavy soch. Lara sešla po schůdkách, zabočila doprava, kde zatlačila na určitou část zdi (lze zřetelně poznat to správné místo) a ve zpřístupněném výklenku nejdříve posbírala dva zásobníky nábojů, pak přehodila páku, kterou si otevřela mříž za jámou. Vrátila se zpátky k jámě a viděla, že kůly v jámě vyjely vzhůru a mírně se pohybovaly různými směry. Lara si velmi pečlivě vždy rozměřila skok (musela odhadnout i pohyb kůlů) a přeskákala po nich na protější stranu, kde sebrala ve výklenku zelený drahokam "Air Crystal". Pak se vracela cestou přes kůly (ale pravou stranou), přeskočila z kůlu ke třetí hlavě, ta se zasunula a Lara mohla sebrat ukryté náboje. Pak už se vrátila na opačnou stranu jámy a skrze dvoje dveře se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na vzdálenější dlaždici vlevo. Otevřela si tak troje vysoké dveře šikmo vlevo, vběhla do pro-středních, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo i vpravo a dveře před sebou, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely. Dalšími dveřmi prošla do …


Wrath Of The Beast

Jakmile vstoupila do síně, v krátkém videu se zřítila převážná část podlahy, včetně sochy na konci síně. Lara se nejprve spustila vpravo dolů, kde sebrala obvazový balíček a vytáhla se zpátky. Podél stěny pak s rozběhem přeskočila na nepoškozenou část podlahy v rohu, otočila se doleva a opět podél stěny přeskočila na další část nepoškozené podlahy. Tady si stoupla zády kostěně a úkroky přešla po úzké zídce (obrácené ovládání) na druhou stranu (ovládání se opět vrátí do normálu). Tady se otočila doleva rozběhla se po bortící se podlaze kupředu a dříve než se zřítila přeskočila k další části podlahy u protější stěny. Zachytila se jejího okraje (v její levé části), vytáhla se nahoru a okamžitě saltem doprava přeskočila na soused-ní část. Okamžitě se otočila doprava a dříve než se podlaha zbortila, dostala se až do rohu. Opět se okamžitě otočila doprava a vyběhla na prostřední (maximálně na nejvyšší - třetí) schůdek, kde vyčkala až se další části podlahy zřítí. Na nejvyšším schůdku se otočila doprava (čelem do zborcené části síně) a dvěma okamžitě po sobě následujícími salty vlevo se dostala až do rohu. Potom podél stěny (měla ji po levé ruce) přeskočila k vyšší části před sebou, zachytila se jejího okraje, vytáhla se nahoru a dříve než se stačila tato část podlahy zbortit, přeskočila na užší část. Z té opět podél stěny k další vyšší, pověsila se za okraj a vytáhla nahoru. To už viděla polorozbořený převis, po které běžela kupředu a ve vhodný okamžik doskočila ke dveřím. Tady nejprve sebrala dvě krabičky nábojů a nakonec hnědý drahokam "Earth Crystal". V krátkém videu se podlaha obnovila, uprostřed však zůstala díra a Lara se mohla otočit. Viděla jak těsně před ní seshora teče úzký proud vody, stejně jako u protějších dveří a uprostřed bočních stěn viděla i dvě páky. Jakmile však vkročila na podlahu, objevili se v síni tři ohniví rytíři a začali na ni házet ohnivé koule. Střílet do nich nemělo smysl (po chvilce zase ožijí), proto za neustálého běhu odlákala rytíře od pák (pokud Lara vzplála, mohla oheň uhasit pod proudem vody) a jednu po druhé přehodila (na pořadí nezáleží). Otevřenými dveřmi pak proběhla k druhým, kterými se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na vzdálenější dlaždici vpravo. Otevřela si tak troje vysoké dveře šikmo vpravo, vběhla do těch úplně vpravo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo a dveře vpravo za mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely. Dalšími dveřmi prošla do …


The Sanctuary Of Flame

V krátkém videu z tlam hadů vytekla láva, protekla žlábky a zničila podlahu. Z lávy vyčnívalo několik málo neporušených částí, přes které se Lara musela dostat na opačnou stranu síně. Nejprve počkala, až přestanou létat ohnivé koule a zmizí i ohnivá vlna. Pak opatrně, tak aby nespadla do jam s lávou na dně postupovala kupředu (nesměla stoupnout ani na tmavé dlaždice). Z okraje podlahy pak přeskakovala po vyčnívajících dlaždicích z lávy kupředu (nikde se nezdržovala déle než bylo nutné - vybuchovaly), až na podlahu za lávou. Tady si všimla malého výklenku v pravé stěně. Z vrcholu schodiště přeskočila na plošinu ve vzduchu, vytáhla se na další nad hlavou, ze které už přeskočila k výklenku, zachytila se jeho okraje vytáhla dovnitř. Sebrala zde obvazový balíček s krabičkou nábojů a s rozběhem přeskočila přímo na podlahu k chodbičce. Tady sebrala červený drahokam "Fire Crystal" a došla na okraj schodů k lávě. Brzy vpravo zahlédla nad lávou vpravo malé plošinky podobné těm, přes které se dostala do výklenku. Přes ně přeskakovala k dalším které vždy objevily až do středu síně (myšleno na délku). Tady přeskočila na tu doleva dolů (byla těsně nad lávou) a přes další co se objevovaly vlevo až ke dveřím. Dalšími dveřmi za nimi se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Vběhla do vstupní chodbičky, kde všechny čtyři drahokamy vložila do schránek na bočních stěnách. Tím odsunula na dveřích v podzemí čtyři závory a mohla se k těmto dveřím vydat. V hale si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na bližší dlaždici vlevo. Otevřela si tak podruhé troje vysoké dveře šikmo vlevo za sebou, vběhla do těch prostředních, přehodila páku (nad hnědou podlážkou). Podlážka pod jejíma nohama se otevřela a Lara spadla do podzemních prostor. Po šikmině sklouzla dolů a vyběhla do kruhové chodby pod halou. Ta byla plná různých nástrah a pastí. Nejbliž-ší z pastí viděla napravo před bucharem. Tam však nešla, vydala se doleva, ve vhodný okamžik proběhla pod sekajícími ostřími minula odbočku k výtahu (vlevo), pokračovala na úzkou zídku (nad hlavou se jí vysunulo a spustilo rotující ostří) a z jejího konce přeskočila na podlahu za lávou. Zaběhla si do odbočky vlevo pro krabičku nábojů a přeskočila přes další lávu. Opatrně šla kupředu a jakmile začaly z otvorů v bocích chodby vyjíž-dět smrtelné trny, opatrně, aniž by se jich dotkla, mezi nimi prošla kupředu. Do další odbočky vlevo si doběhla pro zásobník nábojů a pokračovala chodbou kupředu. Přeskočila dvě jámy s lávou na dně, dveře vpravo zatím neotvírala, přeskočila další lávu a dříve, než se rozjel válec s ostny, zaběh-la před ním do odbočky vlevo. Tady sebrala lékárnu, vrátila se na chodbu (k bucharu vlevo opět nešla) a šla zpět ke dveřím (nyní je měla po levé ruce). Těmi prošla na točité schodiště, seběhla po něm dolů, pákou vpravo si otevřela další dveře, kterými prošla do vysoké haly s podivným mecha-nizmem. Viděla, že centrální část bude zřejmě kotel, který po uvedení do provozu bude otáčet ozubenými koly, řetězy vedoucí kamsi do stropu, okolo stěn si všimla dřevěných ochozů různě propojených žebříky a zahlédla i rytíře dole vzadu (pokud by Lara chtěla, mohly by ho zabít tak, že by ho sestřelila brokovnicí do lávy). Lara seběhla po schůdkách na dřevěnou lávku, kde na konci vlevo otočila (prvním) kolečkem pod zelenou rourou. Přeběhla na opačný konec lávky, kde po žebříku slezla níž. Přeběhla opět na opačný konec a slezla až na zem. Udělala čelem vzad a běžela po kru-hové lávce kupředu až k druhému kolu s řetězem vlevo u zdi. Z betonu blízko něho sebrala zásobník nábojů, vytáhla se zpátky na kruhovou lávku a po protějším žebříku vyšplhala do střední části centrálního kotle. Dala se doprava, minula zavřený poklop okénka, zaklopenou mřížku na kolečku a brzy objevila řetěz visící k trámu se žebříkem. Pověsila se za něj, přeručkovala na trám, po žebříku vylezla o kousek výš, kde saltem dozadu přesko-čila na trám za svými zády. Z trámu přešla na lávku, kde vpravo vylezla po žebříku opět výš, kde otočila (druhým) kolečkem. Otočila se doprava a viděla, že je nejvyšší část centrálního kotle odkryta a okolo ní vede další kruhová lávka. Odsud z okraje lávky přeskočila na horní lávku centrálního kotle, dala se doprava a jakmile objevila další řetěz nad hlavou přeručkovala po něm na lávku u zdi. Po žebříku vylezla nahoru a otočila (třetím) kolečkem. Když se podívala na kotel, viděla, že se otevřel poklop na okénku ve střední časti centrálního kotle a vpravo od něj se odklopila mřížka dosud zakrývající (čtvrté) kolečko. Slezla tedy po žebříku níž, přeručkovala k centrálnímu kotli, ve vhodném místě se pověsila rukama za okraj lávky, pustila se jí a ihned se zachytila nižší lávky, na kterou se vytáhla. Došla ke kolečku a otočila jím. To se již spustil mechanizmus, řetězy vedou-cí do stropu se začaly pohybovat, ale také začala fungovat celá řada sekajících i různých jiných ostří. Na nic nečekala, ustoupila dozadu, pověsila se rukama za okraj lávky a seskočila na rošt pod touto lávkou, aby ji nezasáhly. Po žebříku za zády vylezla na lávku, na jejím opačném konci ještě výš, kde po schodech došla k páce, kterou si otevřela dveře na točité schodiště. Po něm vyběhla do kruhové chodby, kterou se dala doleva. Přeskočila dvě jámy s lávou na dně, prokličkovala mezi vysouvajícími se trny a přeskočila další jámu. Před válcem s bodci, dříve než se rozjel, zaběhla do odbočky vpravo. Jakmile válec odjel, přeskočila další jámu, rychle přeběhla po úzké zídce pod rotujícím ostřím dřív, než se spustil a zaběhla do odbočky vpravo. Ve výtahu zatáhla za provaz a když výtah zastavil poprvé, ve výklenku za zády sebrala obvazový balíček s krabičkou nábojů a vrátila se k provazu. Opět za něj zatáhla a vyjela výtahem až nahoru. Tady prošla dveřmi do chodbičky a dalšími dveřmi do haly, kde vyšla na vrchol trosek. To již viděla všechny změny, které mechanizmus v hale vyvolal. Přes nejbližší pohybující se sloup (vpravo) přeskákala na ten nejvyšší a jakmile na něm vyjela nahoru, vytáhla se na kovovou konstrukci nad hlavou. Po jediném plochém rameni doběhla k zábradlí, přeskočila ho a dala se po balkonu doprava. Jakmile se přiblížila k hnědé části na obvodové zdi, prorazil ji rytíř. Jako vždy, i tady rytíře ignorovala, pouze se jim vyhýbala. Doběhla až ke schodišti, po něm nahoru a v chodbičce nahoře vyběhla na horní balkon vlevo. Po něm běžela doleva až na konec, kde vyšplhala po levé zdi k páce vpravo, kterou si otevřela dveře v chodbičce. Od páky přeskočila na balkon (na tu část, odkud sem vyšplhala), opět se vyhnula rytířům, vrátila se do chodbičky, kde za dveřmi sebrala krabičku nábojů. Potom zatlačila zeď vpravo do výklenku, ve kterém sebrala vlevo lékárnu. Z chodbičky vyběhla zpátky na balkon a přeběhla do míst, kde podruhé vyšplhala k páce. Nabrala síly a šplhala po zdi tentokrát kolmo nahoru, až ke stropu, kde jakmile se otočila, rychle doručovala na šedý výstupek u levé stěny, kde znovu nabrala sílu. Otočila se doprava, znovu se pověsila za ruce a ručkova-la kousek jako-by zpátky, pak hned doleva stále nahoru k vrcholu kopule. V místě zlomu se podruhé otočila, pokračovala ve šplhání a tam kde už šplhala kolmo nahoru (docházely ji už síly) saltem dozadu přeskočila na kruhovou mříž ve výklenku kopule za svými zády. Dveřmi prošla do chod-bičky, dalšími dveřmi na schodiště a jak se přiblížila k jeho vrcholu, otevřely se další dveře. Za nimi uviděla uprostřed obřadní síně těsně u sebe stojící sochy, s katafalkem na ramenech. Okolo nich pak další sochy (u pravé z nich si všimla malého modrého světla, které soše svítilo v rukou. Jakmile Lara prošla dveřmi, ty se za ní zavřely a v krátkém videu si přečetla tajemný nápis "ULTRA VIGLIS UMBRAM, ECCE VERITAS". Hned po skončení videa se podívala do notesu, kde si přečetla vzkaz, že "Přes ducha majitele spatří pravdu". Také se hned rudý duch objevil a okamžitě ji začal napadat. Při tom, jak před ním utíkala si všimla jednak lékárny, brokovnice i krabiček nábojů ležících na podlaze, ale i toho, že jakmile se přiblíží k soše s modrým světýlkem v rukou, modré světýlko se objevuje v rukou jiné sochy. Důležitým poznatkem bylo to, že pokud si klekla (moh-la se v kleče i pohybovat), duch ji sice stále napadal, ale nebyl schopen ji v této poloze ublížit. Proto nenechala nic náhodě, po čtyřech "oblezla" všechny předměty na podlaze a posbírala je. Pak se věnovala prvořadému úkolu - obelstít rudého ducha a získat knihu z rukou sochy. V kleče se přiblížila k soše, která v ruce držela modře osvícenou knihu na co nejbližší vzdálenost, ale pouze tak, aby světýlko nepřeskočilo na jinou sochu. Potom stále v kleče střílela do ducha z brokovnice a po určitém počtu výstřelu (nelze specifikovat přesný počet) se duch na okamžik zastavil k Laře zády. Tohoto okamžiku Lara využila (ani tento okamžik se nedá přesněji specifikovat), doběhla k soše a modře osvětlenou knihu "First Obscura Paiting" jí z rukou sebrala. Ihned si zase klekla a otevřenými dveřmi vylezla ze síně. Seběhla po schodech dolů a začala se brodit částečně zatopenou chodbou kupředu, dokud se za ní nezavřely dveře.....


Tomb Of Ancients

Pokračovala chodbou kupředu k dalším dveřím, kde si všimla otvoru ve stropě chodby. Když se přiblížila ke dveřím, chodba se zcela zaplnila vodou. Dírou ve stropě a zatopeným tunelem proplavala do ohromné kruhové šachty (znala ji z doby, kdy zde skákala po výsuvných výstupcích) a vynořila se na hladinu. Plavala podél kruhové zdi až do místa, kde viděla na malé plošince v rohu obvazový balíček. Ten sebrala, opět skočila do vody, potopila se a dalším zatopeným tunelem (je to ten nejvyšší nad mostem), okolo trámu, plavala stále nahoru , až vyplavala ….


The Archeological Dig

Lara se objevila nad zavřeným poklopem ve známých prostorách a okolo sebe měla plot. Vylezla na bednu, plot přelezla a velkými vraty vpra-vo přešla do sklepa….


Galleries Under Siege

Vyběhla po schodišti, sklepem doleva a dveřmi na další schodiště. Po něm nahoru, okolo váz, pak opět nahoru, okolo vitrín a nad dalším scho-dištěm zabila strážného před otevřenými dveřmi výstavní síně. Pokračovala po schodišti nahoru a v krátkém videu viděla, jak byla galerie přepadena muži v plynových maskách (pozor mají samopaly). Prošla chodbičkou, otevřela dveře a v krátkém videu zahlédla respirátory ve skříňce (i o těch již věděla ze své dřívější návštěvy této oblasti), ale to již na ni začal působit jedovatý plyn. Ihned zabila lupiče proti sobě, sebrala mu samopal "Mag Vega", běžela přes výstavní síň, kde před jejím koncem zabila dalšího lupiče, který se spouštěl od stropu na laně. Vyšla na chodbu, dala se doleva a po nouzovém schodišti vyběhla až nahoru. Prošla dveřmi na chodbu, kde zabila dalšího lupiče, otevřela nejbližší dveře vpravo, prošla kanceláří, pak skleněnými dveřmi vpravo a tady ze skříňky napravo sebrala jeden z respirátorů. Ten ihned použila (od tohoto okamžiku Lara umí sprintovat). Vráti-la se na chodbu. Dala se doleva, prošla dveřmi na nouzové schodiště, po něm seběhla až dolů, v prostoru za chodbičkou zabila dva lupiče a otevřela si dveře nalevo. V síni za nimi zabila dalšího, co se spouštěl od stropu na laně, levou stranou prošla nad schodiště, kde hned vpravo za rohem zabila jeho kolegu, stejně jako posledního na odpočívadle pod schodištěm. Pravou částí schodiště sestoupila dolů a vešla do úzké chodbičky. Dveře vpravo na konci vedly na toalety, proto se dala vlevo a vstoupila do další výstavní síně.

V prvním videu byla Lara přepadena Kurtisem (viděla ho už v ulicích Paříže odjíždět na motorce i těsně po té, co se jí podařilo uprchnout ze zastavárny). Ten ji odzbrojil (tedy vzal jí pouze zbraně - náboje a veškeré ostatní vybavení ji zůstalo). V další části tohoto videa oba museli uprch-nout před lupiči a jejich šéfem, aby se posléze opět Lara pokusila Kurtise dostihnout. Nakonec byla Lara omráčena úderem do hlavy.

Ve druhém videu ji z bezvědomí probral Bouchard, který ji svým autem zavezl do Von Croyova bytu.

Ve třetím videu Laře před očima proběhl celý obraz vraždy jejího přítele a učitele…..


Von Croy's Apartment

Lara stála v apartmánu, kde zrovna nebylo moc uklizeno. Šikmo vpravo před sebou viděla na zemi světélkující náboje. Hned se vydala je se-brat, když zjistila překvapivou skutečnost: Přistoupila-li k nim přímo od místa, kde v pokoji začínala. Náboje sebrala (dřív než revolver) a přesto viděla, že zásobník na zemi zůstával stále ležet. Využila toho a nabrala si jich tedy dostatečný počet (budou se hodit do jediné zbraně, kterou najde šikmo vpravo opodál). Když měla nábojů dostatek, pečlivě prohledala celé přízemí bytu a vše co se jí hodilo, tak si vzala. Jedinou věc prozatím nechala ležet na podlaze - vycházkovou hůlku "Jack Walking Stick". Když prohledala celý byt, vykopla dveře za točitým schodištěm, v chodbičce za nimi posbírala co našla a po šedých schodech vyběhla do koupelny. I zde vše posbírala, pokračovala po schodech nahoru a dveřmi prošla do ložnice. I tu dobře prohledala a opět vše posbírala. Nyní již sestoupila po točitých schodech dolů, stoupla si nad vycházkovou hůlku tak, aby stála čelem proti průchodu v knihovně a sebrala ji. V chodbičce za knihovnou se skrýval chlapík se samopalem. Toho určitým počtem výstřelů (počet se nedá přesně specifikovat) zahnala na útěk. Nesměla ho však zabít, protože deaktivoval červené infrapaprsky. Pak za ním vyběhla na chodbu. Vlevo viděla další červené infrapaprsky, proto se dala doprava. Na konci chodby otevřela dveře a sebrala zde lékárničku se zásobníkem nábojů. Pak se vracela chod-bou, vstoupila do starého pokoje vpravo, kde nejprve sebrala na podlaze náboje vpravo a pak teprve náboje vlevo u přístěnku. To již známý chlapík prostřílel ve zdi otvor. Došly mu náboje, proto samopal odhodil, vytáhla dvě pistole a začal na Laru střílet. Ta střelbu opětovala a opět ho zahnala na útěk. Prošla otvorem ve zdi, vlevo sebrala samopal "Viper SMG" s náboji a čokoládou a vyšla na další chodbu. Vlevo i vpravo viděla další červené infrapaprsky. Lehla si na břicho a podplazila se pod těmi dvěma napravo. Jakmile zašla za roh, exploze zničila část chodby a schodiště. Lara s rozběhem přeskočila rozbořenou část schodiště, dopadla vpravo od plamenů v protější chodbě, kde na konci sebrala lékárničku. Pak poblíž radiáto-ru vlevo přeskočila zábradlí na schodiště v rohu, seběhla dolů, kde posbírala dva zásobníky s lékárnou. Vyšla po schodišti do chodby vlevo a nyní jednala přesně a rychle. Jakmile zašla za roh chodby vlevo, aktivovaly se nálože a červené infrapaprsky za jejími zády. Na konci chodby viděla u otevřených dveří opět známého chlapíka, který na Laru začal střílet. Na nic nečekala, rychle doběhla ke dveřím vlevo, sebrala zde zásobník, pak přeběhla ke dveřím šikmo vpravo, sebrala zde další zásobník, vytáhla pistoli a chlapíka zabila. V krátkém videu pak prohledala jeho mrtvolu, vy-slechla si telefonát od zrádného Boucharda, přečetla si údaje z kreditní karty a přešla do další části hry….


The Monstrum Crimescene

Lara přijela na zasněžené náměstí v Praze. Proti sobě vlevo viděla chlapíka u červeného auta. Oslovila ho (další větvený rozhovor) a když se dozvěděla vše potřebné včetně jeho povolání (novinář) i jména (Luddick), zaběhla do úzké uličky, kde za rohem vpravo zastřelila strážného a sebrala ze země kladivo "Combined Claw Hammer". Vrátila se na náměstí, zaběhla do jeho zadního rohu (vpravo od kašny), kde kladivem vypáčila zámek na mříži kanalizace, otevřela ji, spustila se dolů a po žebříku si slezla dolů pro lékárničku. Vylezla zpět na náměstí, dala podél domů (směrem ke kašně) a zabočila do uličky vpravo. Tam v další uličce za rohem vlevo zabila dalšího hlídače i jeho psa. Posledního hlídače (pokud se objevil) poblíž další mříže kanalizace (je v úzké uličce proti obloukovité mříži). Na ní opět vypáčila zámek, otevřela ji a spustila se do kanalizačního systému. Jak-mile došla k vodě, zabočila doprava a prolezla otvorem v pravé zdi do skladiště. Vyběhla po schůdkách, zabočila do chodbičky vlevo, vystoupila po schodech do horní chodbičky, kde před jejím koncem zhlédla video, kde omráčila Boucharda. Když se probral z bezvědomí, podrobila ho výslechu (další větvený rozhovor). Po jeho skončení prošla dveřmi (jsou šikmo proti židli na které Bouchard sedí) do velké knihovny. Brzy zjistila, že v přízemí nic nevyřeší, proto vystoupila po schodech nahoru. Vlevo přisunula komodu k zábradlí (získala sílu), vylezla na sousední lešení, přeskočila s rozběhem na protější lešení těsně k oknu (okno měla po pravé ruce). Tady našla řetěz, za který dvakrát zatáhla. Ve videu se odsunula skříň dole a odkryla tajný výklenek. Nyní opět s rozběhem přeskočila podél okna na další lešení, kde zatáhla za druhý řetěz, ale tentokrát čtyřikrát. Ve videu viděla, že se odklopilo sklo dole na hodinách a malba na podlaze jasně ukázala římskou trojku. Lara se otočila k oknu zády, přeskočila na protější lešení, po kterém slezla na balkon, seběhla po schodišti dolů, kde nejprve sebrala ve skrýši za skříní lékárničku, došla k hodinám, na kterých nastavi-la čas na tři hodiny (a stiskla Enter). Symbol uprostřed podlahy se otevřel a Lara mohla seběhnout po schodišti do tajné místnosti. Tady si prohlédla všechny exponáty ve vitrínách, pak sebrala před psacím stolem ze země papír "Vasiley Full Fax", ze kterého se dozvěděla (v ITEMS) číselný kód "31597", který hned naťukala do kódového zámku na stěně poblíž obrazu za psacím stolem. Obraz se odsunul a Lara mohla z tajné skrýše za ním sebrat dokument "Last Obscura Engraving". Vyběhla po schodišti do knihovny a dveřmi poblíž hodin se vrátila do místnosti, kde zanechala Bou-charda. Toho tam však nenašla. Dveřmi vpravo prošla do chodbičky, kterou šla k nejbližším šedým dveřím v levé stěně. V krátkém videu se dveře kumbálu otevřely a před Laru se zhroutil mrtvý Bouchard. Poblíž jeho těla sebrala klíče "Cellar Key", proběhla chodbou, po schodišti do skladiště, kde si klíči odemkla červené dveře. Po schodech za nimi vyšla do známé úzké uličky, kde podruhé oslovila novináře Luddicka. Ten Laru odvezl na Strahov….


The Strahov Fortress

Tuto část hry Lara začínala v obrovské hale s uskladněnými kontejnery. Nejdříve si zaběhla do protějšího otevřeného kontejneru pro lékárnu. Jakmile se přiblížila k šedým vratům, portálový jeřáb zvedl nejvyšší ze tří na sobě naskládaných kontejnerů a přepravil ho za dělící zeď skladiště. Přes samostatný kontejner se Lara dostala na ty dva ze kterých byl odvezen třetí a když si stoupla čelem k dělící zdi, všimla si po levé ruce klimati-zační jednotky na zdi. S rozběhem k ní přeskočila, zachytila se ji a vytáhla nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k mezeře v zábradlí, zachytila se dělící zdi a vytáhla se na ni. Stoupla si vlevo na drátěnou krabici u zdi, udělala čelem vzad a přeskočila přes zábradlí na lávku. To už viděla vlevo dole tři strážné (dva chodili po skladišti a třetí stál v budce). Po lávce nepozorovaně přešla doprava až k žebříku vlevo a odsud seshora zastřelila ty dva, kteří chodili vlevo dole. Pověsila se rukama v otvoru se žebříkem, spustila se na bedny pod nohama a seskočila na zem do rohu k žebříku. Pak si lehla na břicho (standardně Num 1 + Ester), plazila se okolo beden doprava, uličkou mezi rourami a bednami, až dozadu ke vchodu do budky. Zezadu pak osvědčeným chvatem zabila strážného v budce dřív, než spustil poplach. Sebrala mu kartu "Strahov Low Security Pass" a konečně mohla posbírat zásobníky po mrtvých strážných. Pak na konci, v uličce blízko tří navršených rour červeným spínačem spustila dolů výtah s bednou. Přes ni a regály se vyšplhala na vrchol, přeskočila na navršené potrubí, po konstrukci došla před lávku, přeskočila k ní, zachytila se zábrad-lí a přelezla ho na lávku. Přeběhla do místa, odkud se před okamžikem vydala dolů pro kartu, přeskočila k žebříčku, po kterém vylezla na vyšší lávku u zdi. Vpravo i vlevo viděla ve zdi zelené dveře. Běžela po lávce doleva (minula žebřík co vedl nahoru) a dveřmi prošla do malé místnůstky. Tady vpravo získanou kartou odemkla automatické dveře (já jsem je tedy odemkl ještě dřív, než jsem kartu měl a zřejmě jsem ji tedy nepotřeboval) a prošla jimi do další části skladiště. Hned u zábradlí se skrčila do dřepu a počkala si, až se první ze dvou strážných vpravo přiblíží na dostřel a zabila ho. Pak běžela okolo rohu doleva, sebrala po něm zásobník, zabočila okolo rohu doprava. Přibližně v polovině lávky si opět v kleče počkala na jeho kolegu a zastřelila ho. To už si všimla, že v chodbičce nad žebříkem nad levou části lávky, chodí další strážný. Počkala si až zajde dovnitř, přiblížila se k žebříku (ne moc blízko, ani nešplhala nahoru) a jakmile strážný vykoukl ven, sestřelila ho dolů. Sebrala po něm samopal "Mag Vega", vyšplhala po žebříku do prosklené budky, kde pákou na panelu pustila elektriku do jeřábu. Slezla zpátky na lávku, přeběhla k vysokému žebříku naproti, po něm vylezla až nahoru, dala se doleva a jakmile se přiblížila ke dveřím kabiny jeřábu, v krátkém videu jeřábem zničila dva automatické kulomety. Stejnou cestou jako sem se vrátila pod prosklenou budku (tam kde pustila elektriku) a po žebříku vpravo slezla dolů až na zem. Dvířky v zelených vratech prošla do další obrovské haly s točnou uprostřed. Dala se uličkou mezi zdí a točnou doleva. Jakmile se přiblížila k šedým dveřím vlevo (ne blízko, jsou pod proudem), obdržela další úkol (ruka), který si hned v notesu přečetla a vydala se ho splnit. Přeběhla přes točnu vpravo, k navršeným bednám u plotu (pozor je také pod elektrickým proudem). Prošla uličkou mezi navršenými bednami a levou zdí k bedně, co je těsně u plotu, otočila se doprava a opatrně na ni vylezla. Opět se otočila doprava a přitáhla k sobě (jako-by k plotu) bednu, co měla před sebou (šlo to asi třikrát až čtyři-krát), aniž by se dotkla plotu. Pak se otočila doleva a seskočila na zem (to už za plotem viděla dva psy které mohla, ale nemusela zabít). Oběhla bedny doprava a zezadu (jako-by od točny) si k těm navršeným přisunula jednu ze dvou samostatně stojících beden. Na tu vylezla, pak na další vyšší a tu nejvyšší zatlačila až těsně k plotu (pozor na unikající páru z potrubí nad hlavou). Nyní slezla na zem, doběhla k točně, kde vpravo stály dvě navršené bedny na sobě. Ty přetáhla pod klimatizační skříň na zdi proti bednám, vylezla na ni a kolečkem na potrubí páru zastavila. Slezla dolů, přeběhla k bednám u plotu, vylezla na tu nejvyšší, pověsila se rukama za trubku nad hlavou, zachytila se jí i nohama a přelezla tak přes elektrikou nabitý plot. Za ním seskočila dolů, (pokud psy před tím zastřelila - nemusela pospíchat) rychle oběhla drátěnku vlevo a za ní vylezla po žebříku na palandu, kde pákou na panelu spustila dvě obrovské pily. Ta bližší z nich se však porouchala a poškodila potrubí klimatizace nad sebou a zasekla se. Lara se pověsila za traverzu nad hlavou, přeručkovala doprava a jakmile byla mimo trubku, vytáhla se na traverzu. Šla po ní doprava, vystoupila na trám, po něm zabočila doleva a vytáhla se na potrubí klimatizace. Po něm se po kolenou dostala doprava, kde se postavila, otočila se zády k pile a pověsila se za okraj klimatizace. Pustila se, aby se hned zachytila hned niž a vlezla dovnitř. Klimatizací lezla kupředu a v místě, kde už nemohla dál, kotoulem seskočila do její nižší části. Jakmile se přiblížila k mříži pod nohama, ve videu viděla šéfa lupičů a Eckhardta, jak zavraždil novináře Lud-dicka. Po kolenou dolezla na konec klimatizace, počkala, až strážný dole přejde skladištěm doprava a kotoulem seskočila dolů. Zezadu pak osvědče-ným chvatem strážného zabila. To už zahlédla dalšího strážného v buňce za cívkou s kabely. Připravila si zbraň, vyběhla po schůdkách, kartou si otevřela automatické dveře a strážného za nimi zabila. Nyní si vzala nejsilnější zbraň ze svého arzenálu a za rohem vpravo, v zadní části buňky zabila poslední dva strážné. Pak posbírala zásobníky po strážných, další ze stolu, čokoládu, ze skříní v přední části buňky další zásobníky a pákou na ovládacím pultu deaktivovala silové pole. V krátkém videu zahlédla, prapodivného netvora, jak se vymkl kontrole. Vyšla z buňky a z místa kam seskočila z klimatizace odstřelila červenou plynovou láhev. Ta uvolnila cívku s kabelem, která projela skrze žluté a červené infrapaprsky (dobře se dívala, kudy se kutálí). Pak zašla do krátké chodbičky, kartou odemkla dveře a v místnůstce s mrtvým novinářem sebrala z postele pistoli "Skorpion X", ze skříně obvazový balíček a vyšla ven. Došla si do regálu vpravo před prvními paprsky pro samopal, lehla si na břicho a místy kudy se převalila cívka všechny paprsky podlezla. Cívku obešla zprava, přeběhla na točnu vlevo za rohem, kde si vpravo kartou odemkla již přístupné zelené dveře. Těmi prošla do další části hry….


The Bio-Research Facility

Z místnosti kde Lara začínala, prošla dveřmi na schodiště a po něm sešla na terasu. Viděla před sebou zimní zahradu s překrásnými květy a rostlinami (brzy mohla zjistit, že i nebezpečnými). Seběhla po dalších schodech dolů a vlevo od kašny oslovila zahradníka. Na konci rozhovoru ji sice zahradník postříkal jakýmsi roztokem, ale Laře to nijak neublížilo. Pak vstoupila do kašny a zatáhla za skulpturu hlavy sochy s jedním rohem. Tím si otevřela tajný vstup. Od kašny šla cestičkou mezi ploty doleva, zabočila doprava a klekla si. Po čtyřech lezla kupředu, kde opatrně, aby jí nezasáhla nebezpečná rostlina (v rohu zahrádky vpravo) sebrala na rohu zásobník nábojů. Pokračovala doprava, kde prošla tajným vstupem do malé místnůstky, kde po žebříku vyšplhala nahoru. Vlevo nejprve sebrala dva zásobníky a pak si pákou otevřela další dveře na opačné straně zahrady. Vrátila se tedy do zahrady, přeběhla přes ni a vystoupila k otevřeným dveřím. Než však do nich vstoupila, přes zeď vlevo seskočila do levého rohu, kde posbírala další dva zásobníky. Opět přes zeď (jinak by ji ohrožovaly rostliny) vylezla zpátky ke dveřím a v krátké chodbičce za nimi si žlutým spínačem otevřela další dveře, kterými prošla do dlouhé, vysoké síně, se dvěma řadami inkubátorů.

To už ve videu viděla, jak se z jednoho z nich dostal na svobodu jeden mutant (tomu, ač ji pronásledoval se vyhýbala, protože pokud by do ně-ho střílela, objevily by se nebezpečné larvy). Seběhla po schodech vpravo dolů, běžela podél řady inkubátoru (měla je po levé ruce) a jakmile narazi-la na schodiště po pravé ruce, vyběhla po něm nahoru, kde na této terase (na opačném konci) sebrala zásobník do samopalu. Běžela zpátky ke scho-dišti, seběhla po něm dolů a po protějším schodišti vyběhla na protilehlou terasu. Na ní vlevo posbírala další zásobníky nábojů (pokud by byl mutant nebezpečně blízko, sklouzla po šikmině dolů a po schodech vlevo by se vrátila zpátky na tuto terasu) a za druhým otvorem v boční zdi (počítáno od schodů) objevila potrubí, které vedlo nad inkubátory. Pověsila se za něj rukama, přeručkovala nad lávku nad inkubátory a seskočila na ni. Tady otočila kolečkem na potrubí vpravo, pak přeběhla (přeskákala mezery) po lávce na opačnou stranu, kde poblíž žebříku otočila druhým kolečkem. Viděla, že se jí otevřel poklop v inkubátoru poblíž žebříku. Po něm však dolů nelezla (nevedl až na zem), vrátila se k potrubí nad lávkou a po něm přeručkovala nad terasu, seskočila na ni, utíkala doprava, seběhla po schodišti a otevřeným poklopem v rozbitém inkubátoru seskočila do vody v místnosti pod ním.

Jediným průchodem se dostala do velké haly, kde u protější stěny viděla žebřík. Proti němu se sklouzla po šikmině, před jejím koncem se odra-zila, zachytila se žebříku, (pokud by se jí to nepovedlo, spadla by dolů do vody, musela by proplavat dírou v mříži do sousední místnosti, tam se pod hladinou vyhnout velké krakatici, najít si žebříček vedoucí z vody, vylézt na souš a to dřív, než by ji zabil strážný) vyšplhala nahoru, sebrala zde lékárničku a dveřmi prošla do další dlouhé a vysoké síně plné paland se zábradlím a schodišť. Hned vlevo u stěny seběhla po schodišti níž, na odpo-čívadle zabočila doprava a zastřelila strážného dole proti sobě (sem by vylezla, pokud by v minulé místnosti spadla do vody). Po dalším schodišti sestoupila opět níž, z konce palandy přeskočila na potrubí (pozor na pád do vody - krakatice), kde nejprve sebrala zásobník nábojů a pak kolečkem zastavila unikající páru na jiném tenčím potrubí. Vrátila se na palandu, vyběhla po dvojích schodech výš, kde vlevo přeskočila zborcenou část palan-dy. Po žebříku vlevo vyšplhala nahoru, kde poblíž rostliny sesbírala dva zásobníky nábojů a tablety. Slezla po žebříku zpátky a vlevo po úzké traver-ze těsně podél zdi (úkroky do strany) došla k úzkém potrubí (na němž před okamžikem zastavila unikající páru). Po potrubí vyšplhala nahoru, zachy-tila se další úzké traverzy, ručkovala po ní doleva, kde se vytáhla na kovovou palandu. Z té s rozběhem přeskočila k další palandě se zábradlím (vi-děla na ni žebřík), zachytila se zábradlí a přelezla ho. Po žebříku u stěny slezla dolů, tlačítkem u dveří si je otevřela, stejně jako druhé dveře.

Pokračovala kupředu a brzy ve videu viděla rostlinu, jak svými větvemi zavřela dveře. Lara slezla po žebříku dolů a nejprve si zaběhla za slou-pek vlevo od schodiště (blízko muchomůrek) pro zásobník nábojů. Vyběhla po schodech do přístřešku, kde vlevo u nástěnky odsunula na stranu stůl. Tím si odkryla papír přeškrtnutý křížem. Z něho zjistila jakými kolečky na potrubí vpravo otočit, aby namíchala rostlině u dveří kombinaci živin, která by ji zlikvidovala. Podle toho co vyčetla jednala. Přistoupila k nejbližšímu kolečku (1. zleva) a otočila jím. Pak k sousednímu (2. zleva), kte-rým taky otočila a nakonec ke čtvrtému zleva a otočila i tím. Pak přešla k páce na směšovacím kotli vpravo, pákou pustila směs do potrubí a po chvilce viděla, jak rostlina uvolnila dveře. Těmito dveřmi prošla, druhé si otevřela sama a v krátkém videu si prohlédla novou část objektu.

Hned ode dveří šla doprava až k rohu a jakmile zprava přišel strážný, zastřelila ho a sebrala mu kartu "Botanical Low Access Pass". Pak přes schůdky vlevo vystoupila na centrální záhon, kde vpravo po žebříku vyšplhala na ochoz. Dala se doprava a ve vhodný okamžik (druhý strážný byl vpravo nahoře od schodiště) s rozběhem přeskočila přes průrvu k protějšímu ochozu, toho se zachytila, vytáhla se nahoru a strážného hned jak se přiblížil po schodišti zastřelila. Od něho získala druhou kartu "Botanical Medium Access Pass" (může se stát, že pokud kartu nenajdete, spadla z ochozu na zem a budete ji muset najít později). Vyběhla po schodech výš a od stromu vpravo zastřelila třetího strážného, jakmile došel na kulatou část vyššího ochozu. Nyní seběhla ze schodů, dala se doleva, kde našla a sebrala zásobník. Po žebříku slezla kam až to šlo a seskočila na zem Pokud u (druhého) strážného kartu nenašla, musela ji teď najít). Po schůdkách se znovu dostala na centrální záhon, po žebříku vyšplhala na ochoz, po kte-rém se dala tentokrát doleva. Vyběhla po dvojích schodech a dostala se před šikmou střechu skleníku. Přešla na nejbližší rovný vikýř, z něho přesko-čila na další bližší u okraje střechy, až se propracovala na poslední vikýř před zábradlím (pokud by chtěla, mohla se sklouznout po šikmé střeše, zachytit se jejího okraje, přeručkovat k nejbližší okapové rouře a po ní slézt dolů, kde by v rohu nad vodou nalezla obvazový balíček. S tím by muse-la absolvovat ještě jednu cestu až na nejbližší vikýř před zábradlí). Z levého okraje konce vikýře přeskočila k protějšímu ochozu, pověsila se rukama těsně vlevo od zábradlí, přeručkovala kousek doleva, kde se vytáhla nahoru. Běžela k rostlině nalevo, oběhla ji zleva, strom zas oběhla zprava, po ochozu běžela až ke zdi vpravo. Podle ní pokračovala doleva, kde už viděla za průrvou ležet lékárnu. Pro Laru nebyl problém ji získat (posílila si i sílu v nohou), vrátit se okolo stromu k rostlině. Od rostliny s rozběhem (již posílena) přeskočila dlouhou průrvu k ochozu u protější zdi, zachytila se ho a vytáhla nahoru. Po schodech vlevo vyběhla výš a pokračovala až na konec ochozu, kde viděla, že zeď vpravo je porostlá zelení. Po této zdi vyšplhala nahoru, přeručkovala na ochoz vpravo, na který se vytáhla. Šla po ochozu kupředu a ve videu viděla Eckhardta s dalšími novými lidmi, i a Boaz, která byla vhozena larvě. Po skončení videa již mohla doběhnout k mrtvému strážnému u rostliny a sebrat třetí kartu "Botanical High Access Pass", za rostlinou na konci sebrat zásobník nábojů a vydat se na cestu zpět na zem. Přes ochoz pod sebou až do rohu, kde se u rostliny pověsila rukama do okrouhlého otvoru ochozu a seskočila níž. Oběhla strom, v mříži za ním si otevřela branku, seběhla po dvojím schodišti, po žebříku vpra-vo sešplhala dolů, po schůdkách vpravo z centrálního záhonu na zem. Okolo centrálního záhonu běžela doleva až do průchodu pod lampou. V chodbě si třemi kartami odblokovala velké dveře, kterými se dostala na schodiště a po něm do velké haly.

Přes halu vedla lávka, s otvory po stranách. Běžela tedy po lávce kupředu a u druhé roury s unikající párou vpravo, seskočila do vody pod otvo-rem. Zatopeným tunelem proplavala do malé místnůstky, kde po žebříku vylezla z vody. Menší ze dvou beden si přitáhla pod otvor v palandě nad hlavou, přes bednu se dostala na palandu, kde ze skříní vlevo sebrala obvazový balíček a tabletky. Západka na dveřích byla zaseklá, takže slezla dolů, proplavala zatopeným tunelem do sousední haly, kde vylezla z vody. Šikmo vpravo u stěny rychle sebrala zásobník s náboji a co nejrychleji vyběhla po schůdkách vlevo nahoru pryč z dosahu nebezpečného plynu. Podruhé přeběhla lávku, prošla automatickými dveřmi na konci a za nimi si tlačítkem otevřela další dveře. Za nimi vlevo prošla dalšími automatickými dveřmi a v krátkém videu se domluvila s Kurtisem na další spolupráci. (Od tohoto okamžiku budete hrát s postavou Kurtise.)


The Sanitarium

Kurtis jako muž je poměrně neohrabaný, navíc neumí sprintovat, což však nahrazuje svými nadpřirozenými schopnostmi. Dalším handicapem je jeho skromná výbava. Pistole s malým počtem nábojů, střílí dva najednou (i po cestě jich mnoho nenajde, proto s nim šetřete) a uzdravovacích prostředků také zrovna moc nemá. Kurtis nejprve sebral z ochozu vpravo zásobník nábojů, pak se pověsil rukama za okraj do výtahové šachty, pustil se a ihned se zachytil o patro níž. Vytáhl se nahoru a vpravo před žebříkem (ten je u zdi) sebral další zásobník nábojů (nyní pokud by chtěl, mohl by pokračovat po žebříku dolů, přeskočit na ochoz a výtahovou šachtou dál dolů). Vrátil se k výtahové šachtě, pověsil se rukama za okraj do výtahové šachty, pustil se a ihned se zachytil o patro níž, to samé hned udělal ještě jednou a hned vzápětí to samé potřetí. Tady se vytáhl nahoru, sebral z ochozu vpravo tablety a pak se znovu pověsil rukama za okraj do výtahové šachty. Pustil se a dopadl na strop kabinky výtahu. Otevřel na něm poklop, seskočil dovnitř, vyšel na ochoz, dal se doleva, kde nejprve po krátkém a pak po delším žebříku slezl níž. Z okraje ochozu přeskočil k protějšímu vyššímu, zachytil se ho a vytáhl nahoru. Dveřmi vlevo prošel do vstupní chodby sanatoria.

Poznámka: Chovanci blázince jsou většinou nebezpeční a pokud není jiná možnost - třeba jim utéct, nebo se jim vyhnout - je dobré je zabít. Rukama to mnohdy nejde (zvláště u těch zmutovaných), střeliva není nazbyt, proto je třeba do nich střílet z co nejkratší vzdálenosti (to pak stačí asi tři zásahy). Někdy se po zásahu dají na útěk (pak je lze "dolikvidovat" ručně). Je také dobré se nikde dlouho nezdržovat, předejde se objevení dalších chovanců, stejně jako nenavštěvovat zbytečně cely a místnosti, kde nemusí Kurtis plnit žádné úkoly, nebo sbírat potřebné předměty, čímž se vyhnete dalším zbytečným soubojům.

Tady si počkal až blázen otevře branku v mříži vedle vrátnice a pak ho zblízka zastřelil. Prošel do další části chodby a jakmile se přiblížil k mrtvému hlídači, shlédl krátké video. Po skončení videa sebral z podlahy zásobník nábojů a vyšel po schůdkách na další chodbu (chodí zde další blázen - pokud Kurtise nenapadne, není třeba ho zabíjet), dal se doprava, kde hned vešel do cely vpravo. Tady oslovil chovance sedícího na posteli. Po skončení videa vyšel na chodbu, dal se doprava k mříži, kde využil své nadpřirození schopnosti (standardně tlačítku "Akce"), aby zjistil kód "06289" do elektronického zámku, který tam také hned vložil. Brankou prošel do další části chodby, oběhl vrátnici a prošel další brankou. Zlikvido-val agresivního blázna na chodbě, na konci chodby prošel další brankou, zabočil doleva a musel zneškodnit dalšího chovance. V cele napravo hned dalšího, sebral z podlahy čokoládu, vyšel na chodbu a dal se doprava. Minul zdevastovanou jídelnu (je vlevo) a všimnul si čísla "38471" na tabulce u dveří vpravo. To již přiběhli další dva chovanci "šedého" zabil a toho v oranžové kombinace nechal žít - nebyl nebezpečný. Doběhl ke dveřím na konci chodby, kterými prošel do další chodbičky, kterou se dostal do laboratoře. Poblíž přivázaného netvora sebral z podlahy zásobník nábojů a u mrtvého vědce kartu "Strahov Assistants Pass". Vrátil se chodbičkou a dveřmi na chodbu, z té přešel do zdevastované jídelny napravo, kde nejprve našel a sebral z podlahy další zásobník nábojů a čokoládu. To už viděl za sklem ve výdejně jídel dalšího blázna (toho nemusel zabíjet, mohl se mu vyhnout). Kartou si odblokoval dveře vpravo od výdejny jídel a hned za nimi vyběhl po schůdkách doleva nahoru. Tady si nejprve doběhl doprava pro lékárnu, pak se dal doleva, přeskočil díru v podlaze a na rohu zadal do počítače číslo "38471", které viděl na tabulce u dveří před jídelnou. Tím si tyto dveře otevřel. Přes jídelnu se k nim vrátil a prošel jimi na schody. Dalšími dveřmi pak do další chodby před laboratoř. Pokračoval doprava a ve videu viděl netvora, jak zabil vědce. Hned po skončení videa běžel chodbou dál, zabočil doleva (blázna zlikvidoval dřív než se objevili další dva jeho kolegové) a na konci vysadil mříž klimatizace. Vlezl dovnitř, pokračoval kupředu do místa, kde si mohl stoupnout. Vytáhl se do vyšší časti, kterou se dostal až do laboratoře. Tady vysadil další mříž a klimatizací prolezl opět do místa, kde si mohl stoupnout. I zde se vytáhl do další její vyšší části, kde opět zahlédl ve videu netvora. Na konci seskočil do místnosti s ventilátorem. Tady nejprve sebral vlevo zásobník nábojů, rozstřelil poblíž venti-látoru plynovou láhev, která zničila žebříček u palandy. V tom místě se Kurtis vytáhl na palandu, kde pákou na stěně vypnul ventilátor. Tím pak prolezl do sousední místnůstky, z té pak další částí klimatizace prolezl do chodby (za dveře které nemohl předtím otevřít - jsou vlevo) a dal se dopra-va ke schodišti.


Maximum Containment Area

V krátkém videu viděl část těchto nových prostor. Kurtis proběhl chodbou až k mříži kterou si otevřel a ocitl se u další prosklené vrátnice. Kolmo na ní vpravo vede chodba, Kurtis do ní zabočil, došel podél pravé stěny těsně až ke kapalině v prohlubni podlahy (Pozor! Pád do ní je 100% smrt). Otočil se levým bokem k prohlubni, pověsil se rukama za kabely na stěně a okamžitě ručkoval doleva (zde je to opravdu přesně dimenzováno) a za prohlubní spadl na zem. Tady sebral z podlahy zásobník nábojů a stejnou cestou přeručkoval zpátky. Minul vrátnici, prošel další mříží a dvou-křídlými dveřmi na konci chodbičky. Za nimi se dal ihned doprava, pokračoval kupředu podél levé stěny a jakmile se přiblížil ke druhým dveřím (vlevo), podruhé použil (ve videu) své nadpřirozené schopnosti, aby na zádech mrtvého chovance přečetl kód "17068". Vrátil se k vrátnici, vešel dovnitř a do elektronického zámku na pultu tento kód namačkal. Tím si odblokoval dveře, u kterých kód zjistil. Vrátil se tedy k těmto dveřím a uvnitř cely za nimi sebral u mrtvého strážného jeho kartu "Sanitarium Low Access Pass" a hned nato ještě i zásobník. Vpravo ze stolku pak čokolá-du, otočil se a zastřelil dalšího zmutovaného chovance. Vyšel na chodbu, pokračoval doleva, okolo rohu, kde si kartou odblokoval dveře, které se vysunuly nahoru. Když jimi prošel, viděl vzadu naproti další dveře pod červeným světlem. Šel směrem k nim a těsně před nimi vešel do cely vpravo, kde z batůžku na posteli vzal další zásobník nábojů. Vyšel z cely na chodbu a dal se doleva, svažující se chodbou dolů k dalším dvoukřídlým dveřím. Těmi prošel do další chodby. Na konci té, kterou měl přímo proti sobě, viděl strážného schovaného v nízkém průlezu za roletou. Místo aby šel k němu však ihned za dveřmi zabočil doprava, doběhl ke dveřím do pitevny (první vlevo) a aniž by vešel dovnitř je otevřel. V krátkém videu viděl netvora, jak z pitevny utekl. Ihned po skončení videa odstoupil ode dveří, otočil se doleva a utíkal za netvorem Okolo rohu doprava, vyhnul se prv-nímu zmutovanému chovanci a dřív než přiběhli další dva, vlezl přikrčen do nízkého průchodu. Prošel okolo mrtvého strážného doleva, seběhl po točitém schodišti dolů, chodbou ke dveřím, další chodbou za nimi se pak dostal do vysoké kruhové šachty, kde již dříve ve videu poprvé viděl, jak unikl netvor. Kurtis se dal po ochozu doprava, po žebříku (vlevo) vyšplhal na vyšší ochoz. Tady šel doleva, přes lávku se dostal k objektu zavěšené-mu na lanech. Vytáhl se na jeho střechu, po ní přešel za druhé lano vpravo, kde přeskočil k dalšímu napůl zničenému ochozu proti sobě. Zachytil se ho, vytáhl nahoru a pokračoval po něm opět doleva. Přeskočil přes díru v ochozu a na konci se vytáhl do další části klimatizace. Lezl kupředu, na konci seskočil níž, pak ještě jednou níž, pokračoval na křižovatku, kde se dal doprava. Na další křižovatce se dal doleva, kolo rohu zabočil doprava, okolo dalšího rohu doleva a na konci seskočil na dno vysoké kruhové šachty. Po žebříku u stěny vyšplhal až nahoru, kde u mrtvých strážných sebral kartu "Sanitarium Medium Access Pass", z podlahy před skříňkami čokoládu a tlačítkem na stěně si otevřel dveře na konci úzké chodbičky. Tou se dostal na chodbu, po které běžel stále doleva a na konci si kartou rychle odblokoval dveře. Když se vysunuly dveře nahoru a Kurtis jimi prošel, ve videu viděl opět netvora. Bylo jasné, že se schyluje k jejich vzájemnému souboji. Okamžitě po skončení videa tedy začal do netvora střílet. A to tak dlouho, až se netvor dal na útěk. Kurtis tohoto okamžiku využil a v rozích (blízko červených rour poblíž dveří) sebral z podlahy lékárnu a zásobník nábojů. To už se netvor vrátil a Kurtis do něho začal opět střílet, dokud netvor nepadl (pozor, není mrtvý, pouze omráčený). Jakmile se netvor začal hýbat, Kurtis do něho ihned začal znovu střílet - celá akce střelby, proložená útěky netvora a jeho omráčením se opakovala celkem čtyřikrát - tedy netvor MUSÍ čtyřikrát padnout do bezvědomí! Pak již ve videu Kurtis netvora zabije svou starou dýkou "Shard", kterou dostal od Lary. Po skončení videa přistoupil Kurtis k páce na přístroji a páku přehodil. V delším zajímavém videu se opět setkávají Kurtis s Larou. V následujícím videu Lara (již sama) znovu viděla Eckhardta s novým mužem.

(Další část hry budete hrát s Larou.)


Aquatic Research Area

Spínačem na stěně si Lara otevřela dveře, kterými prošla na ochoz vysoké dlouhé haly. Ihned si všimla dvou automatických, kamerami navá-děných zbraní dole na zemi. Místo po žebříku se tedy pověsila rukama vlevo za okraj ochozu, seskočila na zem, lehla si na břicho (stand. Num 1 + Enter) a plazila se po břiše, okolo beden vlevo, těsně podél levé stěny, otvorem v kovové podpěře až ke kolečku na potrubí. Tady si stoupla, otočila kolečkem a počkala, až se hala zaplní modrým dýmem (automatické zbraně s kamerami Laru sice sledují dál, ale nejsou schopny ji identifikovat). Lara přelezla bedny vpravo, došla ke stěně vlevo, kde našla potrubí, po kterém mohla šplhat nahoru. Jakmile vyšplhala k vodorovnému potrubí, přeručkovala po něm doprava k dalšímu kolmému potrubí. Po něm vyšplhala k horní úzké traverze, po které již přeručkovala doprava, kde seskočila na podestu před chodbou. Běžela chodbou kupředu, seběhla po schodech vpravo dolů a na konci stiskla tlačítko pod obrazovkou na konci (vpravo měla obloukovitý vstup do sousedního skladiště). Na obrazovce viděla další dvě automatické zbraně, ale hlavně skříňku s blikajícím světýlkem na levé stěně. Prošla tedy obloukem vpravo do sousedního skladiště, oběhla bedny vlevo a stoupla si do vzdálenějšího rohu druhého oblouku v levé stěně. Několikrát střelila do skříňky pod blikajícím světýlkem a následná exploze zničila obě automatické zbraně. Lara doběhla na konec skladiště, kde si tlačítkem otevřela dveře v rohu. V kruhové šachtě za nimi vyšplhala po žebříku nahoru, chodbou a po schodech došla ke dveřím, kterými se dostala do obrovské, částečně zatopené, křížové haly. Uprostřed viděla zavěšenou jakousi konstrukci a všude lávky se schůdky. Vydala se nové prostředí prozkoumat.

Seběhla po schůdkách vpravo dolů a když došla k hladině uprostřed, uviděla ve vodě plavat další velkou krakatici. Šla podél stěny doprava a všimla si, že pod žluto-černě označeným průchodem, je pod hladinou porušená mříž. Když zjistila, že v chodbě za průchodem nemůže otevřít dveře, vyšla ven, skočila do vody, potopila se a proplavala zatopenou mříží do sousední zatopené místnosti. Vlevo na stěně zahlédla páku, tak ji doplavala přehodit. V krátkém videu viděla, jak se v jiném průchodu otvírají dveře. Otočila se o 180°, plavala v přímém směru zatopenou místností, pak naho-ru, znovu rovně kupředu a nakonec kolmou šachtou nahoru až na hladinu. Vytáhla se do chodby, kde si hned vlevo za zábradlím všimla lékárničky. Když ji sebrala, tlačítkem nad schody si otevřela dveře a chodbou za nimi se vrátila do křížové haly. Tady ji napadlo, že dveře které viděla ve videu jak se otvírají, budou asi v protější odbočce za dalším žluto-černě namalovaným průchodem. Oběhla tedy křížovou halu, prošla otevřenými dveřmi a na konci chodby si spínačem otevřela další dveře. V místnosti za nimi v čelní stěně, vlevo od zábradlí zahlédla známou obrazovku, tak tam nakoukla (standardně tlačítko Akce). Neviděla nic, než červeně osvětlenou místnost. Proto oběhla okolo místnosti za zábradlí vpravo, kde si pákou na stěně přivolala výtah. Nastoupila a sjela s ním dolů. Vyšla ven, po schůdkách vpravo seběhla do místnosti, tou se dala doleva, po dalších schůdkách opět dolů, prošla automatickými dveřmi a na konci dlouhé místnosti přehodila páku, kterou zapnula v celé hale energii. Vrátila se k výtahu, pákou na stěně vpravo si ho přivolala a vyjela nahoru. Když se vracela chodbou ke křížové hale, ve videu viděla další části haly a to už si uvědomila, že to budou prostory, kde opět musí splnit určité úkoly.

V odbočce haly kam vyšla z chodby se dala hned doprava, po schodech nahoru, kde na konstrukci nad vodou viděla stát kontejner. Když k němu přišla, zjistila, že s ním může manipulovat. Přitáhla ho tedy na kraj dopravníku, který pak tlačítkem na sloupku spustila. Když kontejner přejel na opačnou stranu, Lara k němu doběhla a odtlačila ho doprava do prosklené boudy pod ústí zásobníku ve stropě. Pak zatáhla za páku v boudě vlevo a kontejner se naplnil rozsekaným masem. To už Laře bylo jasné, že připravuje žrádlo pro krakatici. Odtáhla tedy plný kontejner zpátky na dopravník (získala novou sílu), spínačem na sloupku ho nechala dopravit na opačný konec a ručně ho pak dotlačila do konstrukce nad vodou (tam, kde původně stál). Šikmo vlevo za konstrukcí si všimla další prosklené budky (vede do ní zespoda žebřík). Seběhla tedy po schodech až dolů, oběhla odbočkou až ke středu haly, dala se doprava, pokračovala okolo středu haly k protější odbočce, tu také oběhla a tam už mohla vyjít po schodech nahoru. Po žebříku u stěny vyšplhala do prosklené boudy, ve které našla dvě tlačítka. Nejprve stiskla to vpravo a v kameře viděla zatopenou páku pod tabulkou s číslem 1. Když stiskla levé tlačítko, v kameře viděla v kruhové, červeně osvětlené místnosti další páku pod tabulkou s číslem 2. Nyní již mohla vyjít dveřmi na ochoz před boudou, po něm doprava až dolů na konec, kde objevila trubku, po které mohla šplhat. Začala tedy šplhat nej-prve nahoru, po další vodorovné trubce přeručkovala doprava k další kolmé trubce, po ní opět nahoru, kde se zachytila úzké traverzy pod stropem, po které ručkovala doleva až do místa, kde mohla seskočit na palandu pod nohama. Tlačítkem na sloupku si přivolala z protější strany klec lanovky, pak stiskla spínač podruhé a ihned na lanovku nastoupila, aby se převezla k protější plošině. Tady prošla automatickými dveřmi do chodby. Přímo proti automatickým dveřím si spínačem otevřela další dveře, hned na to další nad schody a uvnitř místnosti za nimi okamžitě zastřelila strážného. Krakati-ci v inkubátoru uprostřed nevěnovala pozornost, za to prohledala obě skříně (jsou za rohem po stranách vchodu), ze kterých sebrala po jednom zá-sobníku nábojů. Vrátila se na chodbu, šla doprava, kde pákou vpravo od okna spustila konstrukci s kontejnerem plným žrádla do vody.

Nyní se mohla vydat splnit poslední úkol, otevřít si cestu dál. Vyšla tedy automatickými dveřmi ven a odsud seshora seskočila (doprava) s rozběhem do vody uprostřed křížové haly (krakatice žrádlo dostala, nechala tedy Laru na pokoji), plavala kupředu k páce pod hladinou, kterou přehodila. Ve videu viděla, jak se otevřel první pokop na dně. Po skončení videa se otočila o 180°, plavala kupředu k hladině, kde po žebříčku vylez-la na ochoz. Když se nadechla, skočila do vody (proti žebříčku), doplavala nad zatopený vstup do tunelu a potopila se do něj. Plavala kupředu a pak kruhovou šachtou kolmo nahoru, kde se nejprve nadechla, pak přehodila pod hladinou druhou páku, aby ve videu viděla, jak se otevřel druhý poklop v místě, kde se otevřel první. Nadechla se, plavala kolmo dolů, kupředu a otevřenými poklopy dolů, zabočila doleva, do další části hry…


The Vault Of Trophies

Lara tuto část hry začínala v zatopené staré chodbě. Na nic nečekala, plavala rychle kupředu, okolo rohu doleva, kde musela proplavat známou nástrahou vyjíždějících ostrých bodců. Jakmile jimi proplavala, na křižovatce chodeb se vynořila do vzduchové kapsy pod stropem, kde se mohla nadechnout. Tady měla na vybranou:

Buď zariskovat, proplout chodbou přímo před sebou, proplavat další nástrahou bodců a na další křižovatce se nadechnout ve vzduchové kapse pod stropem, nebo (jako já) plavala odbočkou doprava, okolo rohu doleva (zde nejsou bodce v činnosti), pak ještě jednou okolo rohu doleva a na další křižovatce se nadechla ve vzduchové kapse pod stropem (zde se obě cesty setkávají). Pak pokračovala rovně, kde před dalším rohem v levé zdi objevila kolmý sopouch dolů. Plavala tedy dolů, na konci plavala doprava, na křižovatce doleva až na další křižovatku. Tady zabočila doprava, až objevila kolmý sopouch nahoru. Tím vyplavala do zavalené chodby, kam vylezla a sebrala zde obvazový balíček a dýchací přístroj "Aqua-lung". Znovu skočila do vody, potopila se až na dno, plavala kupředu, minula odbočku vlevo a to již doplavala ke zdi postavené z šedých kvádrů. Oběma nohama ji rozkopla a vplula do obrovské zatopené síně. Dole na dně viděla osm soch, za každou z nich výklenek s řetězem, před sebou obrovskou kamennou knihu, ale nad ní hlavně další zeď z šedých kvádrů. Nelenila, doplavala k ní, opět ji rozkopla a sopouchem za ní se vyplavala nadechnout do vzduchové kapsy pod stropem. Nyní se vrátila prozkoumat síň: na knize si všimla dvou písmen "L" a "V". Také zjistila, že všech osm soch v kruhu má za zády na podstavci tabulku se jmény: (zprava, počítáno z pohledu Lary, byla-li ke knize zády) "Montsegur", "Vysiley", "Occitern", "Aicard", "DeCombel", "Bogomil", "Limoux" a "Guilhelm". Z toho usoudila, že musí zatáhnout za řetězy ve výklencích za sochami vyznačených písmeny na knize - "L-Limoux" a "V-Vysiley". Jakmile tak učinila, obě sochy se přesunuly ke středu kruhu a ve videu se modré jiskry jejich mečů spojily a zbortily kruhovou část stropu nad nimi. Uvolněným otvorem Lara plavala kruhovou kolmou šachtou k hladině.

Ve videu si pak Lara zaměnila výstroj a vydala se jedinou možnou cestou - skalním tunelem - kupředu. Za místem, kde seskočila v tunelu níž postupovala kupředu opatrně! Jakmile se přiblížila k velkému balvanu pod stropem, ten začal fungovat jako buchar. Lara tuto nástrahu snadno pře-konala a dostala se k okraji propasti se skalním útesem po pravé straně, výklenkem nad ním vpravo a dalším tunelem naproti. Nejdříve přehodila páku napravo. Nad propastí se objevily malé plošinky, přes které se musela dostat na druhou stranu propasti. Stoupla si k propasti šikmo doprava tak, aby po pravé ruce měla dvě plošinky, sama stála proti třem plošinkám a po levé ruce měla čtyři plošinky. Pak z místa přeskočila na tu prostřední ze tří před sebou - ostatní plošinky se zřítily, ale hned se objevily dvě další vpravo. Z té kde stála s jedním krokem rozběhu přeskočila přímo na skalní útes (může se stát, že se ho musí zachytit rukama a vytáhnout se nahoru, pak ale nemusí fungovat další popisované plošinky správně). Otočila se doprava a přeskočila na tu vzdálenější z těch dvou, které se před chvílí objevily. Opět se plošinky zřítily, ale objevila se další Laře nad hlavou. Na ni se vytáhla a přeskočila z ní do skalního výklenku, kde sebrala druhý dýchací přístroj "Aqua-lung". Z okraje výklenku pak seskočila na skalní útes, ze kterého pak s rozběhem do skalního tunelu vpravo.

Tím se dostala do chodby, která ji zavedla do krásné místnosti. Tady byla hned napadena dvěma rytíři. Jednoho po druhém za sebou vylákala k propasti (pokud to bylo nutné, přeskočila i na skalní útes a pak zpátky) a vždy několika ranami sestřelila rytíře do propasti. Nyní se již mohla vrátit do místnosti a neobtěžována plnit další úkoly. Nejprve se došla podívat ke kostře mrtvoly sedící v křesle (přečetla si vzkaz v zápisníku) a pak přeho-dila páku vpravo od krbu s ohněm. Tím si ve zdi vlevo od krbu otevřela tajný výklenek, kde sebrala obvazový balíček. Pak přeběhla ke zdi naproti krbu, před kterou visel gobelín. Řetězem vlevo gobelín vytáhla ke stropu a po odkryté zdi vyšplhala doprava nahoru k puklině ve zdi, té se zachytila a přeručkovala doprava k dřevěné podlážce pod stropem, kam se vytáhla. Stoupla si čelem ke krbu a saltem doprava přeskočila na dřevěnou mřížku lávky vpravo. Zachytila se rukama podobné dřevěné mřížky pod stropem a ručkovala kupředu až k dřevěné konstrukci, na které dole vise lustr se svíčkami. Jakmile na konstrukci pod nohama seskočila, odsunula se dole skříň a odkryla další tajný výklenek. Lara se pověsila rukama za konstrukci a spustila se na zem. V právě odkrytém výklenku sebrala dřevěný obrázek "Last Obscura Paiting" (to již také zhasl oheň v krbu). Lara došla ke krbu, prolezla do chodby za ním, prošla dveřmi do další části chodby a skočila do vody. Potopila se na dno, plavala rovně, na konci zabočila doprava a stále jedinou možnou cestou kupředu, až se dostala do velké kruhové kolmé šachty. Tou plavala vzhůru k hladině.

Ve videu pak vyměnila právě získaný obraz s Eckhardtem za život Kurtise. Na oba byla vypuštěna Larva (zmutovaná Boaz, dále jen Boaz), a byl ji předhozen jako předkrm Eckhardtův člověk. Než však došlo k boji, Kurtis pomohl Laře uniknout z pasti a hodil ji obě staré dýky "Shard".

(Podruhé budete hrát s postavou Kurtise.)


Boaz Returns

Ihned po skončení videa se Kurtis pustil do velmi tvrdého souboje s larvou-Boaz (dále jen "larva" nebo "Boaz" podle potřeby).

Poznámka: Teprve zde naplno "vynikla" neohrabanost a pomalost postavy Kurtise - neodpustitelná chyba tvůrců hry - stejně jako neustálého míření do již zlikvidované části cíle. Již se zdálo, že mě to natolik odradí, že snad hru a tedy i návod nedokončím. Jistě existuje víc způsobů likvida-ce larvy-Boaz, ale já použil tento (další jsem nezkoušel, protože jsem byl znechucen ovládáním postavy Kurtise):

Ihned po skončení videa, začne larva se svou první variantou útoku - snaží se Kurtise zabít kusadly. Jakmile se ke Kurtisovi larva přiblížila, za-čal střílet Boaz do obličeje (ten je na hrudi larvy - chce to tedy střílet z co nejmenší možné vzdálenosti, avšak mimo dosah jejích kusadel). Asi tak po čtyřech výstřelech larva zastaví svůj útok, začne se kývat ze strany na stranu a nastává další varianta jejího útoku - zvedne některou ze čtyř krovek na boku (na každé straně má dvě), ze kterých začne na Kurtise vystřikovat žlutou tekutinu, která mu kromě toho že mu ubližuje, brání v pohybu. Kurtis musí aktivní krovku ustřelit (míří do světlé blány pod odkrytou krovkou). Úspěch pozná tak, že buď zahlédne krovku odpadnout, nebo larva přestane vystřikovat tekutinu.

Pak následuje opakování první i druhé varianty útoku larvy a samozřejmě i oba druhy obrany Kurtise - opět střelba do obličeje Boaz a ustřelení další krovky. Problém je v tom, že Kurtis většinou míří do již ustřelené krovky. V tom případě je třeba při střelbě přepnout zaměřování na další cíl (standardně klávesou Alt).

Dříve, nebo později Kurtisovi dojdou náboje (je dobré tedy pistoli schovat - relativně jednodušší pohyb). V tom okamžiku se objeví na písku arény zásobník. Neustálým pohybem musí Kurtis získal takový náskok, aby mohl doběhl k zásobníku, sebrat ho (sebere vlastně dva najednou), pokračovat v úniku a ve vhodný okamžik se otočit a pokračovat ve střelbě (při likvidaci čtvrté krovky larva chrlí žlutou tekutinu i z ústního otvoru).

Když Kurtis ustřelil larvě poslední čtvrtou krovku, v krátkém videu se larva proměnila ve skoro průsvitného, ale o to nebezpečnějšího motýla. Proto Kurtis začal do motýla okamžitě střílet. V době střely ho motýl nenapadal a většinou zůstávala viset na místě. Jakmile však Kurtisovi došly náboje, musel se opravdu velmi "hbitě" uhýbat útokům motýla, navíc stihnout sebrat další zásobník a pokračovat ve střelbě (já vystřílel asi dva a půl zásobníku).

V závěrečném videu, když si už Kurtis myslí, že motýla zabil, ten ho z posledních sil ještě bodl žihadlem. Kurtis nakonec motýla zabijí svou rotující zbraní, sám však ztrácí vědomí - umírá?

(Další část hry budete hrát opět s Larou.)


The Lost Domain

Lara dokončila skluz šikmým skalním tunelem dolů a první co udělala bylo, že si přečetla vzkaz v zápisníku. Na křižovatce zabočila vpravo, minula odbočku s lékárničkou za mříží a došla k propasti. Sklouzla po šikmině, ve vhodný okamžik se od ní odrazila a doskočila na skalní útes v propasti. Z toho přeskočila na další a z něho už na podestu za propastí, kde přehodila páku. Tou si nejen otevřela mříž u lékárny, ale získala novou schopnost, "skákat při sprintu". Vytáhla se na dřevěnou lávku se zábradlím, přeběhla po ní k lékárně, sebrala ji a pokračovala tunelem doprava až k další propasti. V té viděla poněkud delší skalní útesy a na konci mříž. U ústí tunelu nalevo přehodila páku, kterou otevřela na určitý (opravdu dobře vypočtený) časový limit mříž za propastí. Dříve než se mříž zavřela, musela Lara střídavě přeskočit na bližší skalní útes, sprintovat po něm, ve vhod-ný okamžik přeskočit na druhý útes, opět po něm sprintovat a ve vhodný okamžik přeskočit k mříži a proběhnout do skalního tunelu za ní. Tím se dostala k další jeskyní s tekoucí lávou. Dobře si všimla zavěšené i když poškozené lávky pod stropem, páky nad dřevěným povalem vzadu na pravé skále, dvou soch s ohni v rukou i zavřené brány nad schodištěm. Z ústí tunelu přeskočila doleva dolů ke stěně k žebříku, po něm a hned po dalším vyšplhala nahoru, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila přerušenou část visuté lávky. Na konci pak vlevo viděla šikmá prkna, která vedla k směrem k palandě s pákou, ale opticky se palanda zdála poněkud vpravo. Lara se tedy rozběhla, nad šikmými prkny se odrazila, přeskočila k palandě, zachytila se jí vtáhla nahoru. Přehodila páku, kterou uhasila ohně v rukou obou soch nad schodištěm. Pověsila se rukama za okraj palan-dy, spustila se na výstupek pod nohama, ze kterého přeskočila na schodiště, proběhla mezi sochami a ve videu viděla, jak se brána otevřela. Tou pak prošla do další části hry…


Eckhard's Lab

Krátkým tunelem prošla do chodby a tou do laboratoře. Hned vlevo od vchodu zatáhla za páku, kterou odsunula mříž v podlaze (odkryla tím jámu s vařící vodu na dně) a otevřela poklop žebříku u zdi vedle vchodu. To už si všimla, že se k ní blíží dva rytíři (seshora nad schůdky za zády). Stoupla si těsně do bližšího rohu ke schůdkům a jakmile se k ní první rytíř přiblížil, několika kopy ho shodila do právě otevřené jámy. Rychle se vrátila do rohu a to samé provedla i s druhým rytířem. Nyní měla čas nerušeně prozkoumat laboratoř. Tady dole okolo nic nenašla, vyběhla do míst-nosti nad schůdky, kde vzadu za dřevěnou konstrukcí našla a sebrala lékárničku. V zadním rohu ze stolku vedle knihovny pak špičatou ampulku "Alchemic Phial #1". Podle označení usoudila, že jich bude víc, proto se je vydala hledat. Když se vracela ke schůdkům, všimla si druhé, která ležela v kleci nad jámou. Po žebříku blízko dveří vyšplhala až pod strop a po dřevěné palandě běžela stále doleva. Když míjela oblý vrchol dřevěné kon-strukce, všimla si na něm držáku, do kterého ampulku vložila. Pokračovala okolo rohu a na trámu u protější zdi viděla ležet lékárnu. Přeskočila přes zábradlí, trámu se zachytila, vytáhla nahoru a sebrala si ji. Vybrala si vhodné místo (delší část palandy) a saltem do boku na ni přeskočila zpátky. Pokračovala dál až do místa s žebříkem. Stoupla si zády ke stěně tak, aby měla žebřík po levé ruce a přeskočila zábradlí na dřevěnou klec. V místě kam dopadla se jí pod nohama otevřel poklop a Lara spadla do klece. Nyní si stoupla tak, aby stála čelem ke stěně klece pod otevřeným poklopem, pozpátku couvla nad ampulku a sebrala ji "Alchemic Phial #2". To už s Larou začala klec klesat do jámy. Rychle tedy vyšplhala po stěně klece, přelezla na sklopený poklop vlevo a vytáhla se na vrchol klece (stála těsně nad vařící vodou). V boční stěně jámy viděla temný otvor. Vytáhla se dovnitř kde našla (sebrala) třetí ampulku "Alchemic Phial #3" a kotoulem se vrátila (pozor na pád do otevřeného poklopu) na vrchol klece. Po stěně vpravo od temného otvoru vyšplhala nejvýš jak to šlo a přemetem vzad přeskočila zpět do laboratoře. Vyběhla po schůdkách k dřevěné konstrukci, kam vložila druhou ampulku. Udělala čelem vzad a všimla podobného, ale kruhového držáku v sousední místnosti s bazénkem. Přeběhla tedy k němu a vložila tam třetí ampulku. Ve videu viděla bílou kapalinu, jak žlábkem vtekla do kruhového bazénku za jejími zády a voda v něm ochladi-la. Lara tedy do bazénku skočila, potopila se ke dnu, kde z držáku vytáhla další starou dýku "Shard". Ve videu viděla, jak se otevírá mříž v laboratoři. Vyplavala ven a prošla otevřenou mříží do skalního tunelu.

Na konci si otevřela bránu, kterou prošla do obrovské kruhové haly. Okolo stěny viděla ochozy a jakýsi přístroj zavěšený uprostřed. Jakmile vstoupila na kruhový rošt (dále jen aréna) pod přístrojem, spustilo se video. V něm viděla Eckhardta, jak vstřebává energii a z přístroje spustil zvláštní bytost zavěšenou na laně. Lara z toho vyvodila, že se nyní utká přímo s nejvyšším bosem. Vzájemný souboj začal Eckhardt tím, že se spustil na zem a celý prostor okolo kruhové arény (mezi všemi sloupy) obklopil silovým (neprůstřelným) polem.

1. souboj: Potom začal proti Laře ze své rukavice vysílat fialové energetické vlny. Lara se proti nim bránila tak, že si lehla na břicho (standard-ně Num 1 + Enter) a v této pozici zůstala do té doby, kdy Eckhard změnil taktiku. Spočívala v tom, že za hranicí arény postupně vytvořil tři své kopie, což samozřejmě chvilku trvalo. Tohoto času Lara využila k tomu, že si prohlédla svou výbavu a připravila si nejlepší zbraň, kterou vlastnila. Pak si stoupla poblíž středového kruhu (asi tak na dva kroky od něj) proti druhé kopii Eckhardta. Jakmile byla vytvořena třetí kopie, všechny tři kopie se najednou rozběhly ke středu arény, aby se spojily. To byl pravý čas k útoku Lary. Již když se rozběhly skrze silové pole, začala do kteréko-liv ze tří postav střílet a neustala, dokud si spojená postava uprostřed kruhu neklekla na jedno koleno. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila ke klečící postavě. Ve videu jí pak vrazila první ze svých dýk "Shard" do hrudi (pokud dodržíte postavení i střelbu podle popisu - mě přes několika-násobné přezkoušení tato taktika vždy vyšla).

2. souboj: Eckard se znovu uchýlil za silové pole a začal proti Laře metat ohnivé vlny. I těm se Lara vyhnula tak, že si stejně jako poprvé lehla na břicho a počkala si, až Eckhardt opět začne vytvářet své kopie. Opět tohoto času Lara využila k tomu, aby zaujala své stanoviště poblíž středové-ho kruhu. Když se rozběhly ke středu arény aby se spojily, stejně jako poprvé začala do kterékoliv z nich střílet a neustala, dokud si spojená postava neklekla. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila k postavě. Ve videu jí pak vrazila druhou ze svých dýk "Shard" do hrudi

3. souboj: Eckard se potřetí uchýlil za silové pole a začal proti Laře metat již dobře známé fialové energetické vlny. Lara si před nimi stejně ja-ko již dvakrát lehla na břicho a počkala si, až Eckhardt opět začne vytvářet své kopie. Lara opět zaujala své stanoviště poblíž středového kruhu. Jakmile se rozběhly ke středu arény, aby se spojily, stejně jako již dvakrát začala do kterékoliv ze tří postav střílet a neustala, dokud si spojená po-stava neklekla. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila k postavě. Ve videu jí pak vrazila třetí ze svých dýk "Shard" do hrudi.

Spustilo se video s bělovlasým mužem jménem Karel. Eckhard ho požádá o záchranu, ale Karel mu místo pomoci vrazí "Shard" do čela. V další části videa Lara zjistí, překvapující skutečnost o skoro všech postavách. V poslední části videa si Lara znovu "promítne" vraždu Von Croye.

Po skončení videosekvencí začal Karel okolo Lary létat a vrhat proti ní zelené elektrické koule. Bylo zbytečné do Karla střílet (musela se opět spolehnout na svou rychlost, koulím uhýbat a doufat, že vlastní dostatečný počet ozdravovacích prostředků). Nejprve zaběhla ke sloupu, kde ležela Eckhardtova mrtvola a poblíž ní sebrala jeho rukavici "Eckhardt´s Glove". Tu zasunula do schránky v jednom ze sloupů (našla ji zezadu na sloupu vlevo od mrtvoly - stála-li k ní čelem). Tak si spustila za nejnižšího ochozu žebříky. Po některém z nich vyšplhala na ochoz (1. patro). Běžela po něm k dalšímu žebříku, po kterém vyšplhala opět výš (2. Patro). I zde utíkala doleva ke kruhovému rozšíření (vpravo je pultík u zábradlí) a na sloupu za ním vyšplhala po žebříku opět výš (3. Patro). Tady doběhla k plošince vysunuté směrem k zavěšené bytosti pod přístrojem (plošinky jsou dvě). S rozběhem přeskočila k této bytosti (já k ní skočil zezadu) ……

V závěrečném videoklipu se Lara bytosti zachytila ………

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tom raider

(lara, 21. 11. 2011 18:53)

chci vidět video

tominek28@email.cz

(edita, 16. 1. 2009 13:35)